kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“how to drink conflicting water” sergisinden açık çağrı

31 Temmuz 2017

Istanbul Performance Art, Hindistanlı küratör Kaur ChiMuk küratörlüğünde “how to drink conflicting water” başlıklı, sanatçının edimsel belleği üzerine çevrimiçi bir sergi düzenliyor. Sergi için ayrıca performans sanatçılarına bir açık çağrıda bulunuluyor. Son başvuru tarihi 21 Ağustos Pazartesi, 12:00.

“Bazı açık çağrılar, sanatçı nezdinde yalnızca başka bir çağrıdan daha fazlasıdır. Biz de bu çağrımızda yalnızca kimi eserlerden ziyade, küratöryel başlığımıza uygun, kapsamlı ve ciddi bir katılım bekliyoruz. Bir küratör olarak, bu açık davette bilhassa iki konu üzerine eğilmek ve birkaç görüşümü paylaşmak isterim. Öncelikle kapımız “su ve batı” arasındaki görünmez ilişkiyle ilgilenen tüm sanatçılara açık. Aynı zamanda çağdaş sanatın su çatışması gibi bir problemi ülkeler, devletler ve toplumlar arasındaki su kaynaklarına erişim problemi açısından nasıl ele alacağı konusunda meraklıyım.

Katılımcılar için bu çağrı, performans sonrası ya da arttırılmış performans gerçekliği içindeki olasılıkları kolektif bir şekilde tetkik ettiğimiz ve bunu sanal bir platform aracılığıyla daha geniş bir izleyici kitlesiyle paylaştığımız, benim de ortak küratörlerinden olduğum bir önceki sergimiz “Ölüm Deltasını Nasıl İzlemeli?”nin bir uzantısı olarak görülebilir.

Bu çevrimiçi sergiyi sanatı ve toplumu gözlemleme çabasındaki yeni bir araç olarak görüyorum. Serginin yönteminden ziyade, kolektif bir farkındalık üzerinde çalışıyoruz. Biz de burada, yine kolektif bir şekilde, gözlemleme siyasalının estetik sınırlarını genişletmeye çalışacağız.

Dünyanın her yerinden tüm performans sanatçılarının bu bağımsız çevrimiçi sergiye katılımını bekliyoruz; bu sergi aynı zamanda, bu topluluğun ilk çevrimiçi küratörlük girişimi olacak.”

Kaur ChiMuk

Katılım için bazı önemli noktalar:

1. Bu çevrimiçi sergiye küratöryel içeriğe uygun olduğunu düşündüğünüz projelerinize ait en fazla 5 – en az 1 görsel gönderilebilir. Görselin proje ve sanatçının ismi, yıl ve konsept notu ile gönderilmesi gerekmektedir.

2. Eser yakın geçmişinizden bir iş ya da yayımlanmamış yeni bir eseriniz olabilir.

3. Bu sergi hiçbir eserin telif hakkını üstlenmeyecektir. Eseriniz belirli bir süre zarfı için çevrimiçi olarak yayımlanacak ve eğer paylaşılırsa yine gelir amacı gütmeyecek bir şekilde farklı platformlarda paylaşılacaktır.

4. Kabul edeceğimiz eserlerde mutlaka insan hayatı ve medeniyetinde su ve yaşama hakkı arasında bir bağlantı aranacaktır.

5. Sanatçılardan dijital eserlerini direkt olarak istanbulperformanceart@gmail.com mail adresine göndermeleri beklenmektedir.

6. Tüm görsel işlerinizi JPG formatında ve 300 dpi gibi iyi bir çözünürlükte kabul edilecektir.

7. Son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular resmi başvuru olarak kabul edilmeyecektir.

Başvurular İçin E-posta Adresi: istanbulperformanceart@gmail.com

Lütfen tüm sorularınızı “How to drink conflicting water” konu başlığıyla istanbulperformanceart@gmail.com adresine gönderin.