kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İKSV, “Kültür Hattı” projesi ile UNESCO Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu aldı

24 Haziran 2020

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan “Kültür Hattı” başlıklı proje ile, UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazandı.

Türkiye’den bu fonu alan ilk proje olan “Kültür Hattı” ile ülke genelinde farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine destek olunması hedefleniyor.

Kültür Hattı, UNESCO’nun 2019 yılında açtığı çağrıya 60 ülkeden gelen 480 proje başvuru arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen 9 projeden biri oldu. Bu sayede ilk kez Türkiye’den bir kültür kurumu 2005 Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmak amacını taşıyan bu fondan faydalanma imkânı buldu.

Kültürel ifadelerin çeşitliliğine alan açmayı ve kültür profesyonellerinin kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen Kültür Hattı projesi kapsamında, bu alanda çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması, Türkiye’nin her yerinden kültür-sanat profesyonellerinin başvurabileceği bir kültür yönetimi eğitim programı ve herkese açık bir dijital platform hayata geçirilecek.

Temmuz 2020’de başlayacak ve iki yıl sürecek proje kapsamında, farklı bölgelerden gelen katılımcılara sunulacak eğitimler, kültür yönetimi ve kültür politikaları üzerinde yoğunlaşacak. Eğitimler yerelde çalışan kültür-sanat aktörlerini bir araya getirirken, proje kapsamında hayata geçirilecek dijital platform ise eğitimler sırasında kurulan bağlantıların ve edinilen bilgilerin sürdürülebilirliğinde rol oynayacak. Tartışma forumu, görsel-işitsel içerikler ve yayınlarla çevrimiçi bir kapasite geliştirme aracı olarak işleyecek dijital platform, proje katılımcılarının kaynaklara erişimini kolaylaştıracak ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyecek.

Ana hedeflerinden biri “üye ülkelerdeki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının beşeri ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmek” olan Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazanan “Kültür Hattı” projesi, kültür-sanat alanında Türkiye’nin farklı kentlerinde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin yetenek, beceri ve kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, sivil toplumda, kamu kurumlarında veya bağımsız girişimlerde çalışanlar arasından dengeli bir dağılım gözetilerek seçilecek katılımcılara kültür yönetimi alanında eğitimler sunulacak. Eğitimlerin içeriği alanda çalışan deneyimli akademisyenler ve uzmanlar tarafından tasarlanacak, hazırlanacak ve uygulamaya konulacak. Eğitime katılanların katkılarıyla, kültür-sanat alanındaki politika yapıcılara ve yetkililere sunulacak bir gölge rapor hazırlanacak. Kültür politikaları, projenin kapsadığı konulardaki engel ve problemler, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının diyalog ve sivil katılıma yaklaşımları ve eğitime katılanların görüşleri doğrultusunda ortaya çıkacak gölge rapor; çözüm önerileri içerecek ve mevcut duruma dair bir inceleme sunacak.

İKSV’nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında yürütülecek, Türkiye Avrupa Vakfı’nın (TAV) da ortakları arasında yer aldığı Kültür Hattı projesinin, Temmuz 2020 – 2022 tarihleri arasında hayata geçirilmesi planlanıyor.