kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İKSV’den yeni kültür politikaları raporu: ‘Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet: Tartışmalı Konular, Yapısal Sorunlar, Çözüm Önerileri’

5 Nisan 2022

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan “Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet: Tartışmalı Konular, Yapısal Sorunlar, Çözüm Önerileri başlıklı rapor yayımlandı.

Kurumun bu alandaki 10. raporu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Itır Erhart tarafından kaleme alındı. Rapor kamu kurumları, sendikalar ve meslek örgütleri, sanat okulları, yapım şirketleri ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok paydaşın sorunların çözümüne katkı vermesi için somut öneriler de sunuyor.

Kültür-sanat dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini konu alan bu araştırmada, dünyanın en büyük metropolleri arasında sayılan İstanbul’un her köşesine yayılmış olan çok dinamik, çok değişkenli ve çok paydaşlı kültür-sanat evreninin temsili bir fotoğrafını en etkin şekilde çekmek amaçlandı. Araştırma, İstanbul’daki kültür-sanat sektörü içinde, en çok istihdam sağladığı söylenen üç disiplin olan tiyatro, sinema ve müzik ekseninde hazırlandı.

İKSV’nin GfK işbirliğiyle yürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliği araştırması, British Council Türkiye’nin politika geliştirme fon programı kapsamında desteklenmesiyle sonuçlandırıldı. Araştırmanın ilk bulguları British Council Türkiye tarafından gerçekleştirilen WOW İstanbul Festivali’ndeki “Yaratıcı Alanda Eşitlik” başlıklı panelde, Prof. Dr. Itır Erhart tarafından aktarıldı.

Kültür-sanat dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini konu alan araştırma kapsamında, İstanbul’daki kültür-sanat sektörü içinde, en çok istihdam sağladığı ifade edilen üç disiplin olan tiyatro, sinema ve müzik alanında gerek sahne önü gerekse sahne arkasında görev alan 157 kadın ile bir çevrimiçi anket çalışması gerçekleştirildi. Buna ek olarak, 18 sektör profesyoneli kadınla yarı yapılandırılmış görüşmeler ve LGBTİ+ sanatçılarla bir odak grup görüşmesi gerçekleştirildi.

Rapor, öncelikle tüm bulguları ve önerileri doğrultusunda kültür-sanat sektöründe toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin görünürlüğünün artmasını hedefliyor. Buna ek olarak, kadın istihdamını artırmaya yönelik eğitim programlarının hayata geçirilmesi, bu alanda yeni kaynakların geliştirilmesi ve finansmana erişim imkânlarının artırılması, paydaşlar arasında kapsayıcı ve sürdürülebilir iletişim mekanizmalarının oluşturulması, yeni stratejiler ve politikalar geliştirilmesi için kamu kurumları ile alanda faaliyet gösteren STK’lar ve sanat dünyası arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemine işaret ediyor.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanı, Türkiye’de kültür-sanat alanının öncelikli ihtiyaçlarını kamuoyunda görünür kılmak adına, yayınladığı raporlardan çıkan sonuç ve önerileri çeşitli mecralarda dile getiriyor. 2021 yılında ilki gerçekleştirilen podcast serisi, toplumsal cinsiyet eşitliğini konu alan 2022 yılı raporu ile devam edecek. Yine sektörden değerli bir ismin ev sahipliğinde ve Zorlu Holding’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımı “Eşit Bi’ Hayat” desteğiyle hazırlanacak 10 bölümlük seri, kültür-sanatın pek çok disiplininden ve kültür yönetimi alanlarından önemli seslere kulak verecek.