kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İKSV’nin UNESCO destekli Kültür Hattı projesinin Danışma Kurulu belirlendi

30 Ekim 2020

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kültür politikaları çalışmaları kapsamında UNESCO Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu tarafından desteklenen Kültür Hattı projesinin Danışma Kurulu belirlendi. Kültür Hattı projesinin Danışma Kurulu’nda Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Özay Diniz, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, Emekli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ile Siyaset Bilimci ve Yazar Prof. Dr. Füsun Üstel yer alıyor.

Türkiye’nin farklı kentlerinde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanlarında bilgi birikimini artırma ve yetkinliklerini güçlendirme hedefiyle hazırlanan proje kapsamında oluşturulan Danışma Kurulu, iki yıl boyunca deneyim ve uzmanlığı ile sürece katkı sağlayacak.

M. Cemil Arslan

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programı ile Beykent Üniversitesi Uluslararası Ekonomik ve Politik İşletmecilik Programı’nda yüksek lisans yaptı. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programı’nda tamamlayan Arslan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Encümen Üyeliği ile Belbim A.Ş., Bimtaş A.Ş. ve İstanbul Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2014 yılından beri Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Özay Diniz

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi ve Iowa State Üniversitesi’nde Edebiyat Öğretmenliği yüksek lisans eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisansını “Halk Hikâyeleri ve Metinlerarasılık” üzerine yaptığı tez çalışmasıyla tamamladı. Bilkent Üniversitesi’nde 2012 yılında “Evliyâ Çelebi” üzerine hazırladığı doktora tez çalışması, Evliyâ Çelebi’nin Acayip ve Garip Dünyası adıyla Mart 2017’de Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun kültür sektörü çalışmalarında 2006 yılından beri kültür uzmanı olarak yer aldı; “Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi” de dâhil olmak üzere çeşitli uluslararası kültür sözleşmelerinin Türkçe çevirisi ve adaylık dosyalarının hazırlanması sürecinde yer aldı. “Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi”nin Paris’te düzenlenen Hükümetlerarası Komite Toplantılarına ve Taraflar Konferansları’na katıldı.

Prof. Dr. Biray Kolluoğlu

Kolluoğlu, 2002 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor. Lisans derecesini 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans derecesini Lancaster Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 1994 yılında, doktora derecesini ise Amerika Birleşik Devletleri’nde Binghamton Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 2002 yılında aldı. 2004 yılında Berlin Wissenschaftskolleg’de, 2020 yılında Viyana Institut für die Wissenschaften wom Menschen’de araştırmacı olarak bulunmuş olan Kolluoğlu’nun ebeveynlik ve eğitim, şehir sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, mekân ve hafıza sosyoloji alanlarında çalışmaları bulunuyor. İstanbul’da orta sınıfların eğitime yaklaşımları, mekânsal ve sosyal ayrışma dinamiklerinin yanı sıra Doğu Akdeniz Liman kentleri, Türkiye’de sivil toplum hareketleri konularında araştırmalar yürütmüş olan Kolluoğlu’nun derlediği Cities of the Mediterranean: From The Ottomans to the Present başlıklı kitabı Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri olarak Türkçe’ye çevrildi. Biray Kolluoğlu New Perspective on Turkey dergisinin de editörlüğünü yürütüyor.

Emekli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1979’da girdiği T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın iç ve dış teşkilatında çeşitli diplomatik görevler aldı. Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanlığı’nda bulundu. Büyükelçi olarak ise İran, UNESCO ve Filistin nezdinde Türkiye’yi temsil etti. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Yardımcılığı ve UNESCO Dünya Mirası Komitesi Başkanlığı yaptı.

Prof. Dr. Füsun Üstel

1978’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. 1980-1981 yıllarında Bologna’da Johns Hopkins Üniversitesi’nde yüksek lisans programına devam etti. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden doktorasını aldı. 1993’te doçent oldu. 2000’de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden profesörlüğünü aldı. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümü ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde çalıştı. 2017’de emekliye ayrılan Üstel’in Türkiye ve uluslararası sosyal bilim dergilerinde Türkiye tarihi, milliyetçilik, kimlik sorunları ve kültür politikası ile ilgili makaleleri yayımlandı.