kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İMALAT-HANE’de yeni sergi: “Zaman Zaman”

20 Mayıs 2022

İMALAT-HANE, 14 Mayıs – 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ali Kazma’nın “Zaman Zaman” başlıklı yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Zaman ve zaman içinde oluşan ritimlerin ve bu ritimlerin içinden çıkan videolarının oluşturduğu sergide, insanın dünyayı algılama, şekil verme, değiştirme ve yeniden yaratma yöntem ve imkânları üzerine eğilen sanatçı, zamanın farklı bölünmüşlüklerine, mekân ile kurduğu diyaloğa, tanım, kişilik, kimlik olarak ifadesine alternatif perspektiflerden yaklaşıyor.

Kazma’nın uzun zamandır pratiğini şekillendiren zaman ve üretim, zaman ve değişim ve zamanın mekâna yansıyan izleri ile hafıza arasındaki ilişkiler bu sergide de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Sanatçının ilk kez aynı mekân içinde birleşen sekiz çalışmasıyla, çok ekranlı ve büyük boyutlu sergileme biçimiyle karşılaşacağımız seçki, işlerin kendi içindeki etkileşimi, ilişkisi ve kuracağı alternatif diyaloglarla adeta büyük boyutlu bir enstalasyonun parçalarını oluşturuyor.