kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İnci Eviner’in “Harem” adlı işi British Museum’daki sergide

10 Ekim 2019

British Museum, 10 Ekim 2019 – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında “Inspired by the east – how the Islamic world influenced western art” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Doğu ve Batı arasındaki büyüleyici kültürel ve sanatsal etkileşimlerin geçmişini izleyerek, İslam dünyasının yüzyıllar boyunca Batı sanatını nasıl etkilediğini araştıran sergide, Türkiye’den İnci Eviner‘in “Harem” (2009) adlı video eseri de yer alıyor.

Doğu ve Batı arasındaki iç içe geçmiş sanatsal değişimlerin uzun geçmişini 15. yüzyıldan başlayarak bugün dahi hissedilen etkileriyle birlikte ele alan sergide Avrupa, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan çeşitli görsel ve dekoratif sanatlar bir araya geliyor.

Bu bağlamda sergide, İngiltere’deki British Museum ve Malezya’daki İslam Sanatları Müzesi’nin 15. yüzyıldan başlayarak koleksiyonlarına kattığı seramik, fotoğraf, cam, kostüm ve takılar da sergi kapsamında çağdaş eserlerle birlikte sergileniyor.

İnci Eviner’in de aralarında bulunduğu, 21. yüzyıl perspektifinden Oryantalizm fikrini eserlerinde ters yüz eden dört kadın sanatçının eserleriyle sonlanan sergi, bu sanat hareketinde Batı gözüyle Doğu’nun güzel ve merak uyandıran topraklar olarak temsil edilme biçimlerini inceleyerek Oryantalizm’in yalnızca resmi değil, çok daha geniş bir yelpazedeki görsel ve dekoratif sanatları nasıl etkilediğini yansıtıyor.