kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“İnternette Doğru Bilgiye Erişim” konuşması Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde

8 Haziran 2018
SALT Ankara, 9 Haziran Cumartesi günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi‘nde teyit.org editörleri Ali Osman Arabacı, Gülin Çavuş ve Mehmet Atakan Foça‘nın katılımıyla doğrulama platformunun çalışmaları ve analiz yöntemlerini anlatacağı “İnternette Doğru Bilgiye Erişim” başlıklı bir konuşma düzenliyor.
Konuşma kapsamında, eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığını geliştirmenin yolları ile özellikle kriz zamanlarında önemi de tartışmaya açılacak. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu’nda herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek konuşmanın dili Türkçe’dir.

Sosyal etki odaklı teyit.org girişimi, şüphe uyandıran sosyal medya paylaşımlarından şehir efsanelerine ve kitle iletişim araçlarındaki iddialara birçok alandan kaynağı tarayarak yazılı ve görsel içerik doğrulaması yapıyor. Ekim 2016’da kurulan platform, asli haber kaynağı olarak interneti kullananlar için kitle kaynaklı bilgileri seçiyor, tarıyor, araştırıyor ve analiz hâline getirerek kamuya sunuyor.