İş Bankası Kültür Yayınları’nın 60 yıllık serüveni sergileniyor

21 Kasım 2016

Değerli kültür ve devlet adamı, Cumhuriyet’in öncü Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Âli Yücel tarafından 1956 yılında kurulan İş Bankası Kültür Yayınları’nın yayıncılık serüveni, 9 Kasım – 18 Aralık 2016 tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi’nde açılan “60 Yılın Sergisi” ile bir araya getiriliyor.

 Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Attila İlhan’a, Homeros’tan Hayyam’a dilimizin ve dünya edebiyatının inşasında payı bulunan pek çok yazar ve çevirmene ev sahipliği yapan İş Bankası Kültür Yayınları’nın yılda 7 başlıktan 300 yeni başlığa yükselen zengin üretimine ait tarihi ve bugünü, kâğıt kokuları arasında gezilebilecek. Tasarımını Emre Senan’ın yaptığı sergi, Rûken Kızıler ve Nedret İşli tarafından hazırlandı.

Sergide, yayınevinin 1956 yılında ilk bastığı kitap olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Zabit ve Kumandan ile Hasbihal’inden, en son yayımladıkları 3650. kitaba kadar tüm eserler yer alıyor.

Dünden bugüne yayıncılık tarihi

Beş ana başlıktan oluşan serginin ilk bölümünde; yayınevinin kuruluş aşamasını yansıtan belgeler, İş Bankası’nın Müdürler Heyeti’nin 6 Haziran 1956 tarihli toplantısında 250 bin lira sermaye ile hayata geçirildiğini gösteren karar defteri, Hasan Âli Yücel’e ait daha önce yayımlanmamış fotoğraf ve mektuplar, ilk basılan kitaplara ait 60 yıl öncesinden kalan yazışmalar yer alıyor. Bu mektup yazarları arasında kimler yok ki: Ahmet Hamdi Tanpınar, Nahid Sırrı Örik, Azra Erhat, A. Kadir ve daha başkaları… Sergiyi ziyaret edenler, Atatürk’ün yazdığı Zabit ve Kumandan ile Hasbihal’ın bir örneğini de görebilecekler.

Serginin ikinci bölümü; o dönemde Türkiye İş Bankası’nın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü yürüten ve 1968 yılında Kültür Yayınları’nın Müdürler Heyeti Başkanlığı’na getirilen Vedat Varol’un ve 1970 yılında göreve başlamasıyla yayıncılık faaliyetlerine hız kazandıran Ümit Yaşar Oğuzcan’ın etkin rol üstlendiği yıllara odaklanıyor. Aynı dönemde 10.000 adetlik ilk baskısı iki ayda tükenen Aşık Veysel’in Dostlar Beni Hatırlasın kitabına ilişkin mektup, fotoğraf ve ilk baskı örnekleri ile yayınevinin Cumhuriyet’in 50. yılında özel olarak hayata geçirdiği 50. Yıl Kitapları dizisi de bu bölümde görülecek ilgi çekici ayrıntılar arasında.

Serginin üçüncü bölümü; Abdülbâki Gökpınarlı, Fikret Adil, Salâh Birsel, Ahmet Muhip Dıranas, Behçet Necatigil, Sabahattin Kudret Aksal, Melih Cevdet Anday, Metin And, Orhan Şaik Gökyay gibi öne çıkan yazar, çevirmen ve edebiyatçılarla ilgili belge, fotoğraf ve mektupları içeriyor.

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Mavi Yolculuk Defterleri, Sait Faik’in elyazması öyküleri, fotoğrafları, Leylâ Erbil’in Kalan romanının taslakları, fotoğrafları, Ahmed Arif’in Leylâ Erbil’e yazdığı mektupların orijinalleri, Attilâ İlhan’ın el yazısı şiirleri, adeta İlhan ile özdeşleşmiş kasketi ve atkısı serginin dördüncü bölümünde görülebilecekler arasında yer alıyor. Yakın zamanda kaybettiğimiz tarihçi Halil İnalcık’ın çalışma notlarını da kitapseverler serginin bu bölümünde görebilecek.

Serginin son bölümünde de İş Bankası Kültür Yayınları’nın çocuk yayıncılığı serüvenini; Mengü Ertel ve Sait Maden gibi resim ve grafik sanatının ustalarının yayınevi için hazırladığı resim ve maketleri; Arıburnu 1915 kitabını oluşturan Çanakkale Savaşı’na ait Türk, İngiliz ve Anzak askerlerine ait eşya, harita, belge ve zaferin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ün bir emir belgesi sergilenenler arasında yer alıyor.