kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

[İş İlânı] Araştırma ve Programlar Direktör Yardımcısı (SALT)

18 Mayıs 2018

SALT, Araştırma ve Programlar Direktör Yardımcısı arıyor.

Sorumluluklar:

 SALT’ın ilgi alanları kapsamındaki görsel ve ​maddi kültür unsurlarından yola çıkarak bugünün aciliyetlerinin yeni bakış açılarıyla kamu nezdinde tartışmaya açılacağı programların geliştirilmesi.
 Araştırma ve Programlar ekibinin öneri ve eğilimlerinin nitelikli içeriklere dönüşmesini sağlayacak ortak çalışma ve tartışma ortamının sağlanması.
 Kurumun sık ritimli program sunma becerisinin yanı sıra derinlikli sorgulamaya dayalı​​ üretim ilkesinin sürdürülmesi.
 İçeriğin sonuç ürün formatından bağımsız gelişmesine olanak tanıyacak şekilde kısa ve uzun vadeli projelerin tariflenmesi.
 Kurumun varlık gösterdiği fiziksel ve dijital mekânların içeriğin sunumuna dair kritik bir unsur olarak değerlendirilmesi.
 Yerel ve uluslararası kültür ortamlarındaki bileşenlerle yürütülen sohbet ve iş birliklerinin desteklenip geliştirilmesi.
 Çeşitli profillerden kullanıcı ve bileşenlerin​ kurum bünyesindeki etkinliklerinin artırılması.

Nitelikler:

 Türkiye ve/veya uluslararası kültür ortamında bir kurum, inisiyatif veya bağımsız çalışmalar bağlamında belgelendirilebilecek en az 10 yıllık tecrübe.
 Yurt içi ve dışında güncel sanat üretimine dair kapsamlı bilgi.
 Türkçe ve İngili​z​ce dillerinde akıcı konuşma ve nitelikli yazma yetkinliği.
 Araştırma ve ortak çalışmaya yatkınlık.
 Ulusal ve/veya uluslararası yüksek öğrenim programlarında -tercihen sanat tarihi, sanat ve kültür yönetimi ya da küratöryel pratikler alanında- eğitim.

Koşullar:

 Bu, tam zamanlı (Pazartesi-Cuma, 09.00-18.00) bir pozisyondur.
 Araştırma ve Programlar ofisleri SALT Galata’da yer alır. Direktör yardımcısı ayrıca, ilgili konu ve programların takibi için SALT Beyoğlu’nda ve belirli tarihlerde kısa süreliğine SALT Ankara Ofisi’nde bulunur.
 Kamu programlarının gün ve saatleri gereği söz konusu gün saatlerin dışında da etkindir.
 Uluslararası iş birlikleri ve davetler kapsamında yurt dışındaki etkinliklere katılır.

Başvurmak isteyen adayların fotoğrafsız bir CV ile SALT’ın kültür ortamına yaklaşımına ilişkin, en fazla 500 kelimelik Türkçe bir değerlendirme metnini 8 Haziran Cuma saat 18.00’e kadar basvuru@saltonline.org adresine iletmeleri gerekmektedir. Ön başvuru aşamasını geçenlerden daha önce gerçekleştirdikleri seçili programlara dair görsel ve yazılı sunum yapmaları talep edilecektir.