kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

[İş İlânı] Finansman ve Muhasebeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Müzayede)

5 Aralık 2017

Beyaz Müzayede, kurumsal bir firmada en az 5 sene tecrübeli, mali kontrol, bütçeleme, finansman ve muhasebeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı arıyor.

İş Tanımı:

 • Genel muhasebe ile ilgili işlemleri mevzuata, muhasebe usul yönetmeliklerine ve şirket prosedürlerine uygun olarak yapılmasının sağlanması,
 • Dönemsel konsolide raporların hazırlanma süreçlerini yöneterek genel müdüre sunulmasını sağlamak,
 • Aylık, üç aylık ve yıllık mali tabloların hazırlanması ve yönetime sunulması,
 • Muhasebe departmanının sevk ve idaresi,
 • Dönem kapanış işlemlerinin planlanması, koordinasyonu, kontrolü ve sonuçlandırılması,
 • Kısa ve uzun vadeli finans planlarının oluşturulması ve düzenli kontrol edilmesi,
 • Nakit akış planlarına uygun olarak günlük finansal operasyonun gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
 • K’arlılık ve maliyet analizlerinin yapılarak yönetime sunulması,
 • İç ve dış denetime gerekli olan raporlama ve bilgi aktarımını sağlamak, bölümler arası organizasyonu sağlamak,
 • Yıllık stratejik plan çalışmalarında sorumluluk almak ve finansal güncellemelerde rol almak,
 • Şirketin yatırımlarını bütçe ile karşılaştırmalı olacak şekilde her ay yönetime sunmak.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat ve Maliye bölümlerinden mezun olmak,
 • Muhasebe ve finans konusunda minimum 5 yıllık deneyime sahip olmak,
 • Vergi mevzuatı, borçlar hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku konularına hakim,
 • SMMM belgesine sahip,
 • Kurumlar vergisi, geçici vergi beyannameleri, KDV, Muhtasar beyanname ve diğer mali bildirim süreçlerini yönetebilen,
 • Bütçe, finansal planlama ve nakit yönetim süreçlerine hâkim olmak,
 • Maliyet, analiz ve raporlama konularında yetkinlik sahibi olmak,
 • Resmi kurumlar ve finans kuruluşları ile firma ilişkilerini yönetebilmek,
 • Analitik, temsil yeteneğine sahip, koordinasyon becerisi yüksek olmak,
 • Süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş olmak,
 • MS Office programlarına hakim, ERP programı tecrübesine sahip,
 • Tek düzen hesap plânına vakıf,
 • Detaylara önem veren, titiz ve düzenli çalışmayı prensip edinmiş,
 • Yönetim ve planlama becerileri gelişmiş, analitik düşünebilen, iletişim yeteneği güçlü,
 • Sorumluluk sahibi, iş takibi, ve sonuçlandırması konusunda başarılı.

Başvurmak isteyen adayların özgeçmişlerini info@beyazart.com adresine göndermeleri gerekmektedir.