[İş İlânı] Gönüllü (70TK)

16 Haziran 2016

Tatavla’nın (Kurtuluş) Mimari ve Somut Olmayan Kültürel Mirasının Belgelenmesi projesi genç gönüllülerini arıyor.

Proje:

Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin, Paros Dergisi ile ortak olarak Robert Bosch Vakfı ve MitOst’un “Actors of Urban Change” programı kapsamında yürüttüğü 70 TK projesi, Tatavla semtinin Kurtuluş’a dönüşümünün izlerini sürecek. Proje, son yıllarda kentsel dönüşüm sürecinin yoğun bir şekilde yaşandığı semtin kültürel mirasını ortaya çıkarmak, belgelemek, koruma altına almak ve bilinirliğini artırmak amacını taşıyor.

İş Tanımı:

  • 29-30 Haziran 2016’da düzenlenecek atölyelerde semt sakinleri ile yapılacak sözlü tarih görüşmeleri ve mimarı bellek haritalamaları çalışmalarını yürütmek.

İstenilen Yetenek ve Deneyimler:

– Sözlü Tarih Çalışması Grubu: Tarih, Edebiyat, Beşeri Bilimler, Kültür Yönetimi ve diğer ilgili dallarda 3. veya son sınıf lisans öğrencisi veya yüksek lisans/doktora yapmakta olmak. Kent tarihi, demografik yapı ve kültür çalışmaları ile ilgilenen, bu konulara dair gönüllü/staj veya başka bir sebeple çalışmış kişiler öncelikli olacaklardır.

– Mimari Bellek Haritalandırma Çalışması Grubu: Mimarlık Tarihi, Mimari Koruma ve Restorasyon, Şehir ve Bölge Planlama ve diğer ilgili dallarda 3. veya son sınıf lisans öğrencisi veya yüksek lisans/doktora yapmakta olmak. Kent tarihi, kent mimarisi, planlaması, kentsel dönüşüm gibi konulara ilgili, gönüllü/staj veya çalışmış olan kişiler öncelikli olacaklardır.

Başvurular web sitesi aracılığıyla alınmaktadır.