kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

[İş İlânı] İdari Koordinatör (AKMED)

27 Şubat 2017

Koç Üniversitesi, Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) için tam zamanlı bir İdari Koordinatör arıyor.

İş Tanımı:

 • Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin (AKMED) vizyon ve strateji yaratımına katkıda bulunmak, gerektiğinde önerilerde bulunmak ve stratejik raporlar hazırlamak,
 • Yıllık planın hazırlanmasına katkıda bulunmak, yıllık plan çerçevesinde proje ve eylem tekliflerinde bulunmak ve uygulamaları takip etmek,
 • Kaynak yaratımından sorumlu olmak, stratejik amaçların uygulanması için yerel ve uluslararası fon bulmak için araştırma ve iletişimi yürütmek,
 • Bütçe teklifleri için tüm gerekli hazırlıkları sağlamak, AKMED çalışanları ile bütçe işlemlerini koordine etmek, onaylanmış bütçenin kullanımı takip etmek ve raporlamak,
 • Kurum ilişkilerini geliştirmek için önerilerde bulunmak, Merkez adına iletişime geçmek ve/veya iletişimi sağlamak, Merkez adına dış yazışmaları yürütmek,
 • Hazırlanan ve gönderilen tüm gerekli raporlardan sorumlu olmak ve rapor hazırlama sürecinde, diğer AKMED çalışanları ile koordinasyon sağlamak,
 • Aktivite önerileri geliştirmek, onaylanmış etkinliklerin gerçekleştirilme süresi boyunca gerekli koordinasyonları sağlamak, Yönetici tarafından yetki verilmiş etkinlikler için gerekli aktiviteleri düzenlemek ve etkinlik takviminin asli işleyişinden sorumlu olmak,
 • Proje teklifleri getirmek ve proje fonlarının koşulları için gerekli başvuruları yapmak, projenin uygulanması için zaman çizelgesi oluşturmak, proje adımlarını ve AKMED çalışanları arasındaki iş bölümünü sağlamak, projelerin uygulanmasından ve proje katılımcılarının koordinasyonundan sorumlu olmak,
 • Tanıtım faaliyetlerine ilişkin tüm detaylardan sorumlu olmak. Bu faaliyetleri Koç Üniversitesi İletişim Direktörlüğü ile birlikte planlamak ve yerine getirmek. Websitesinden, etkinlik planlamadan ve proje iletişiminden sorumlu olmak,
 • Konsey toplantısının planlaması ve koordinasyonunda ve sonraki izlemde/raporlamada yönetici ile birlikte çalışmak.

İstenilen Yetenek ve Deneyimler:

 • Tercihen İşletme, Sosyal Bilimler, Arkeoloji, Tarih ve Sanat Tarihi  lisans mezunu olmak,
 • İlgili alanlarda en az 5 veya 7 yıllık deneyim,
 • Planlama ve organizasyonda, iletişimde yetkinlik,
 • Pozitif iş ilişkisi yaratma, taraf memnuniyeti sağlama ve sonuçlara ulaşmak için ilerleyici adımlar atmada inisiyatif gösterme kabiliyeti,
 • Çok iyi derecede Microsoft Office uygulamaları bilgisi (SAP sistemi artı değer),
 • İş İngilizcesinde yazma ve konuşma yeterliliği,
 • Antalya’da ikamet ediyor veya edebilir olmak,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak.

Başvurular LinkedIn üzerinden alınmaktadır.