kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

[İş İlânı] Koleksiyon Yöneticisi (Vehbi Koç Vakfı)

13 Ocak 2017

Vehbi Koç Vakfı, tam zamanlı, üst düzey bir Koleksiyon Yöneticisi arıyor.

İş Tanımı:

 • Koleksiyon yönetimi prosedürlerinde uzman olmak,
 • Geniş kapsamlı özel çağdaş sanat koleksiyonunun eserlerinin gelişim, fiziksel bakım, mâli sorumluluk, işleme ve paketleme süreçlerinden sorumlu olmak,
 • Özel koleksiyonu Genel Koordinatör’e raporlamak.

Görevler:

Koleksiyon Bakımı:

 • Eserlerin güvenli depolanması ve muhafazasından sorumlu olmak,
 • Eserlerin denetim, makbuz, ulaştırma, belgeleme, etiketleme ve kataloglama işlemlerinden sorumlu olmak,
 • Eserlerin koleksiyona katılım/çıkarım, koşul ve mekan kayıtlarını sürdürmek,
 • Eserlerin depolama, sergi ve geçici mekân kayıtlarını sürdürmek,
 • Sigorta mevzuatlarının uygulanması için, eserlerin güvenli paketleme, nakliye, sevkiyat ve depolama süreçlerini takip etmek,
 • Teslim edilen ya da alınan eserlerin taşıma, paketleme, nakliye ve denetim süreçlerini takip etmek,
 • Eserin sevkiyat öncesi durumunu belirten koşul raporunu güncellemek,
 • Eserlerin ulaşım ve katalog numaralarını, kurulu belgelendirme sistemine göre kayda geçirmek ve tahsis etmek,
 • Eserlerin etkili geri kazanıma ve maksimum erişilebilirliğe ulaşmak için kayıt tutma prosedürlerinin değişikliğini önermek,
 • Eserlerin kısa tanıtımlarını oluşturmak ve tanıtımları dijital ortama ve eser kataloglarına kaydetmek,
 • Sergi tarihi ve eleştiri yazıları hakkındaki ek bilgileri araştırmak ve kayda geçirmek,
 • Uygulanabilirliği, sürekliliği ve işlemleri sürdürmek için kayıt ve katalog sistemini belirli aralıklarla değerlendirmek,
 • Tüm koleksiyon veya koleksiyon parçaları için sigorta kapsamı önermek ve eserler için sigorta tertip etmek.

Yatırımlar:

 • Eserin koşulunu, ulaşım tarihini ve fiziksel görünümünü belgeleyen bir fotoğrafın da dahil olduğu yerleştirme kayıtlarını ve ulaşım sayısını saptamak,
 • Koleksiyoneri olası davadan korumak için eserin aslının kurulduğunu tespit etmek,
 • Koleksiyoneri göz önünde bulundururak satın alım teklifleri hazırlamak.

Ödünç Koşulları:

 • Koleksiyondan ayrılan eserler durumunda, ayrılan eserleri belgelemek ve tahsilat için paketlenmesini ve tahsilat aracına konulmasını takip etmek.

Eserin Koleksiyondan Çıkarımı:

 • Koleksiyondan çıkarılan eserleri belirlemek, tavsiyelerde bulunmak, çıkarılan eserlerle ilgili tüm yasal koşulları sağlamak ve sürecin tüm adımlarını belgelemek.

Risk yönetimi:

 • Koleksiyon için risk faktörlerini belirlemek (vandalizm, hırsızlık, haşerat, acil durum ve doğal afet vb.),
 • Bu riskleri en aza indirebilmek için strateji geliştirmek ve uygulamak,
 • Acil durumda eserleri korumak için, acil durum yönetimi politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasını takip etmek.

Gizli Bilgiler:

 • Koleksiyonerin ve Genel Koordinatör’ün gizli olabileceğini düşündüğü, finansal ve kişisel bilgilerin de dahil olduğu bilgilerin ve belgelerin gizliliğinin sürdürülmesini kabul etmek.

İstenilen Yetenek ve Deneyimler:

 • Tarih, Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar, Müzecilik veya Müze ile ilgili bir dalda üniversite mezunu olmak,
 • Kataloglama standartları ve ilkeleri üzerine bilgi sahibi olmak ve bilgisayar donanımlı envanterlerde yeterlilik,
 • Müze koleksiyon veritabanı yönetimi, eserleri paketleme ve nakliye, sayısallaştırma, koleksiyon kataloglama, eserin koleksiyona katılımı ve koleksiyondan çıkarımı ve ödünç prosedürleri süreçlerinde en az 3 yıllık pratik deneyime sahip olmak,
 • Akıcı İngilizce konuşma ve yazma, ve ikinci bir Avrupa dili (tercihen Fransızca veya Almanca),
 • Referans.

Başvurular Linkedin üzerinden alınmaktadır.