kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

[İş İlânı] Kültür Uzmanı (Anadolu Kültür)

2 Ağustos 2017

Anadolu Kültür, Türkiye’de kültürel mirasın korunması ile ilgili yeni, uluslararası bir projede çalışacak kültür (kültürel miras) alanında uzman bir iş arkadaşı arıyor.

Safeguarding Archaeological Assets of Turkey (SARAT) projesi Birleşik Krallık Dijital, Medya, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın verdiği Kültürel Koruma Fonu (the Cultural Protection Fund) ile gerçekleştirilmekte ve British Council tarafından denetlenmektedir. Birbiriyle bağlantılı farklı bölümler içeren SARAT projesi, Türkiye’nin arkeolojik varlıklarını insan kaynaklarında kapasite, farkındalık ve bilinç arttırarak korumayı hedeflemekte ve arkeolojik varlıkların önemini gündemde tutarak geniş kitleler tarafından kıymet verilmesini ve korunmasını sağlamayı hedeflemektedir.

SARAT Projesi, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün liderliğinde, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Anadolu Kültür ve Uluslararası Müzecilik Konseyi Birleşik Krallık şubesi (ICOM UK) ortaklığıyla gerçekleştirilmekte ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.

Genel Nitelikler
– Projenin konusu ile ilgili bir alanda (arkeoloji, kültürel miras yönetimi, gazetecilik gibi) üniversite derecesi (yüksek lisans ya da üstü tercih sebebidir)
– Kültür sektörü, sivil toplum, üniversite ya da medyada ispatlanabilir iş tecrübesi
– İletişim, organizasyon ve sunum alanlarında tam yetkinlik
– Çok iyi Türkçe ve İngilizce (yazılı ve sözlü)
– Farklı yerlerde bulunan uluslararası bir ekibin parçası olarak çalışabilmek, sorumluluk alabilmek ve inisiyatif kullanabilmek
– Türkiye’nin farklı şehirlerine ve gerekirse Birleşik Krallığa seyahat etme konusunda hiç bir kısıtlama olmaması

Koşullar
– Proje Süresi: 29 ay (Eylül 2017- Mart 2020)
– Başarılı aday proje süresince SGK’lı olarak çalışacaktır.
– Proje ile ilgili alan çalışmaları ve seyahatler için fon mevcuttur.
– Bu pozisyonda çalışacak kişi İstanbul’da, Anadolu Kültür bünyesinde görev alacak ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’ne bağlı proje koordinatörünün denetiminde çalışacak ve proje faaliyetleri doğrultusunda Türkiye içinde sıklıkla seyahat edecektir.

İş Tanımı
-Projenin idari işlerinin büyük bölümünü üstlenmek (proje aktivitelerinin koordinasyonu, seyahat organizasyonları, proje ile bağlantılı kişi ve kurumlarla haberleşme, proje ile ilgili mal ve hizmet alımı işleri gibi)
-Bölgesel ve ulusal medya ve kayıtlı eski eser koleksiyonerlerine yönelik yürütülecek arkeolojik varlıklarla ilgili farkındalık yaratma aktivitelerinin organizasyon ve uygulanmasında proje koordinatörü ile birlikte çalışmak
-Medya ve kayıtlı eski eser koleksiyonerlerine yönelik yürütülecek farkındalık çalışmaları için araştırma yapmak ve içerik hazırlamak
-Proje ile ilgili tüm platformlar için (proje sitesi, sosyal medya ve diğer mecralar), proje koordinatörü ve medya danışmanı ile bağlantılı olarak, yazılı katkı hazırlamak
-Arkeolojik varlıkların sosyo-ekonomik yararları ile ilgili yapılacak olan toplantılar için gönüllülerin organizasyonu
– Arkeolojik varlıkların sosyo-ekonomik yararları ile ilgili yapılacak olan toplantıların tümüne katılmak (8 farklı ilde) ve Arkeolojik Varlıkların Korunması için Acil Durum Eğitimi çalışmalarına katılmak (8 farklı ilde).
-Proje yönetim toplantılarına katılmak (İstanbul ve Ankara)
-Projenin sonuç raporu, tekrarlanabilir proje modeli ve proje ile ilgili üretilecek her türlü yazılı ve diğer malzemenin üretimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak

Başvuru
– Başvuru için son tarih: 21 Ağustos 2017 saat 17:00’e kadar.
– Görüşme için seçilen adaylara Ağustos sonunda (29 Ağustos) haber verilecek ve yüz yüze görüşme 6 Eylül 2017’de İstanbul’da, Anadolu Kültür’de yapılacaktır (özel koşullarda skype görüşmesi yapılabilir)
– Başarılı aday, görüşmeyi takiben, Eylül başında işe başlayacaktır.
– Başvuru için lütfen güncel bir CV’nizi, sizin için referans alabileceğimiz iki kişinin isim, ünvan ve iletişim bilgilerini ve eğitim ve birikiminizin Türkiye’nin kültür varlıklarını ama özellikle arkeolojik değerlerini korumak için farkındalık yaratacak bir projeye nasıl katkıda bulunacağını anlatan en fazla iki sayfalık bir mektup eşliğinde aşağıdaki adrese elektronik olarak yollayınız: iletisim@anadolukultur.org
– Başvuru ile ilgili sorularınızı Şengül Ertürk ya da Gül Pulhan’a yöneltebilirsiniz
Şengül Ertürk: sengulerturk@anadolukultur.org VEYA Dr. Gül Pulhan gpulhan@biaatr.org