kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

[İş İlânı] Proje Görevlisi (Goethe-Institut Istanbul)

16 Ağustos 2018

*Bu ilân için başvurular kapanmıştır.

Goethe Institut-Istanbul1 Eylül 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında tam zamanlı çalışacak bir Proje Görevlisi arıyor.

İş Tanımı:

 • Türkiye-Avrupa projesi “Kültür İçin Alan“ın proje yönetimi ile eşgüdümlü olarak planlanan ve yürütülen çalışmalara yardım etmek,
 • Özellikle Türkiye’de film programı gibi kültürel etkinliklerin örgütlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine katkı,
 • “Kültür için Alan“ projesinin değerlendirmesi için planlama ve uygulamaya katılım,
 • Çeviri ve ofis işlerine yardım,
 • Raporlama sürecine katkı,
 • Projenin halkla ilişkiler çalışmalarına destek.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

 • Üniversite veya eşdeğer mezuniyet derecesi,
 • Öncelikle kültür yönetiminde tercihen film alanında deneyim,
 • Çok iyi düzeyde Türkçe ve Almanca sözlü ifade ve yazma (C1/2),
 • İyi düzeyde İngilizce (B2),
 • Türkiye kültürünün güncel durumu ve Türkiye‘dekinin yanı sıra Avrupa’daki sosyal söylemlerin iyi düzeyde bilgisi,
 • Profesyonel PC kullanımı (MS Office uygulamaları),
 • Örgütlenme becerisi, güvenilirlik, esneklik,
 • İletişim becerilerinin yanı sıra samimiyet ve kendine güven,
 • Ekip çalışmasına istekli olma,
 • Türkiye içinde iş gezilerine hazır olma,
 • Kültürlerarası yetkinlik,

Ödemeleri içeren çalışma koşulları İstanbul Goethe Enstitüsü‘nün ödeme planına dayanmaktadır. Başvurmak isteyen adayların Almanca hazırlanan belgeler ile (fotoğraflı özgeçmiş ve motivasyon mektubu) ile en geç 26 Ağustos 2018 tarihine kadar Ulrike Gasser’e (Proje Yöneticisi) e-posta ile başvurmaları gerekmektedir.