kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

[İş İlânı] Tecrübeli Mekân Deneyimi Sorumlusu (ATÖLYE)

27 Şubat 2020

ATÖLYE, günlük iş akışlarında etkinlik, eğitim, toplantı, workshop gibi insanların bir araya geldiği kurguların operasyonunu ekibiyle birlikte eksiksiz yönetecek, mekânsal ihtiyaçlar ve eksiklikler konusunda tüm ilgili kişilerle koordine olacak, ziyaretçilerin ve komünitenin ATÖLYE deneyimini devamlı olarak iyileştirmek için fikirler geliştirerek bu fikirlerin uygulayıcısı olacak, bütçelendirme ve raporlama konularını titizlikle yönetecek bir Tecrübeli Mekân Deneyimi Sorumlusu arıyor.

İş Tanımı:

 • ATÖLYE’nin mekan deneyimini arttıracak projeler tasarlamak, uygulamak ve yürütmek,
 • ATÖLYE’nin gündelik mekân operasyonlarındaki tüm ihtiyaçların takip etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için gereken aksiyonları (satın alma, tadilat, tamirat ve rutin gündelik tüm mekân işleri) almak,
 • ATÖLYE’de düzenlenen etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında mekânsal ihtiyaçları tespit etmeki ve karşılamak, gerekli görüldüğünde etkinlik raporları hazırlamak,
 • Mekân deneyimi ekibinin çalışma planı ve prensiplerini belirlemek, ekibe yetenek yolculuklarında koçluk yapmak,
 • Mekansal ihtiyaçların takibi konusunda Mimari Tasarım, Komünite, Prototipleme Laboratuvarı, Servis Tasarımı, İletişim ve Etkinlik birimleri ile sıkı işbirliği içinde çalışmak,
 • Operasyonel konulara ilişkin paydaşlar, tedarikçiler ve diğer 3. partilerle iletişimi yürütmek,
 • ATÖLYE’nin etkinlik ve toplantı takvimlerinin kontrolünü sağlamak, çakışmaların önüne geçmek için müdahale etmek,
 • Komünite’den gelecek talepleri değerlendirmek ve yönetmek,
 • Yıllık birim bütçesini hazırlamak ve düzenli periyotlarla analiz edip raporlamak,
 • Finans birimi ile koordine çalışarak ödemelerle ilgili raporlamaların takibini sağlamak.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

 • Benzer konularda en az 5 sene çalışma deneyimi, ekip ve operasyon yönetimi tecrübesi
 • İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce kullanımı
 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • Yüksek iletişim becerisi, geri bildirim alma ve vermeye yatkınlık
 • Google Suite araçları üzerinden raporlama ve analiz süreçlerine hakim olma
 • Bütçe yaratma ve raporlama konularına hakim olma
 • Dijital iş yönetim araçları kullanım tecrübesi (Asana, Trello, Bootcamp, vb.)

Başvurular ATÖLYE internet sitesinden alınmaktadır.