kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

[İş İlânı] Yardımcı Doçent (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

28 Temmuz 2016

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacak.

Adaylarda aranan özellikler:

Adayların doktora tezini kültür-sanat yönetimi, kültür politikası, sanat tarihi, sanat kuramı ve kültürel incelemeler alanları ile doğrudan bağlantılı bir konu üzerine yapmış olması gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İletişim Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Sekreterliği: 0212 311 7710 / 0212 311 75

İlan Başvuru Tarihleri: 27 Temmuz – 10 Ağustos 2016 (Saat:17.00)
Resmi Gazete İlan Tarihi: 27 Temmuz 2016 / 29783