kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SALT

İş ve Kaynak Geliştirme Yönetmeni

1 Temmuz 2022

Salt, kurumun iş geliştirme hedef ve stratejilerini belirlemek, tüm teklif ve içerik detaylarını kurum vizyonuna göre değerlendirip kurum destekçi etkinliklerini takip etmek ve tüm programları koordine etmekten sorumlu olacak bir İş ve Kaynak Geliştirme Yönetmeni arıyor.

İş Tanımı:

 • Kurumun vizyon, misyon ve değerleriyle uyumlu olarak yeni iş ve kaynak geliştirme kapsamında sponsorluk ve özel etkinlik stratejileri geliştirmek,
 • Geliştirilen sponsorluk ve özel etkinlik stratejisi doğrultusunda uygulama plânlarının oluşturulması, yürütülmesi ve takibini sağlamak,
 • Sponsor portföyü ve potansiyel sponsor havuzunu genişletmek, potansiyel ve mevcut sponsorlarla yapılan görüşmeleri takiben sponsorluk süreçlerini yürütmek, sponsorlara sunulan olanakların uygun bir şekilde geliştirilmesini sağlamak,
 • Özel etkinliklerin kurum imajına uygun şekilde uygulanmasını ve yönetilmesini koordine etmek,
 • Sponsorluk ve özel etkinlik sonuçlarını değerlendirmek, raporlamak ve gelişim alanlarını belirleyecek stratejileri oluşturmak,
 • Kurumun iş birliği yaptığı marka ve işletmelere kurum kültürünü doğru yansıtmak, uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Kurum sponsorlarının sözleşme dâhilinde olan hakları çerçevesinde özel etkinliklerini yapmak, sponsorlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak,
 • Kuruma gelen tekliflerin, kurum vizyonu çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak,
 • Özel etkinliklerde servis alınan firmaların (catering, teknik, vale vb.) performansını kontrol etmek,
 • Sponsorluk ve özel etkinlik sözleşmelerini eksiksiz bir şekilde hazırlamak, gelirlerini takip etmek ve raporlamak,
 • Yıllık hedefler doğrultusunda bütçe hazırlamak, plânlamak, takip ve raporlamasını yapmak.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, tercihen ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış,
 • Benzer pozisyonlarda en az 3 yıl deneyimli,
 • Yazılı ve sözlü iletişimde akıcı bir şekilde İngilizce iletişim becerilerine sahip,
 • Esnek çalışma saatlerine ve dinamik çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
 • Plânlama ve organizasyon becerisi güçlü, sorumluluk sahibi, takım çalışmasına yatkın,
 • MS Office programlarına hâkim, ileri seviyede Excel bilen, raporlama konusunda tecrübeli,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşım sergileyebilen,
 • Sonuç odaklı, proaktif, bütünsel ve objektif bakış açısına sahip olmak.