“İstanbul 100” Sergisi, Macar Kültür Merkezi’nde Açılıyor

9 Şubat 2017

Macar Mimar Károly Kós’un çalışmalarının yer aldığı “İstanbul 100” sergisi, Konstantinopolis Macar Bilimsel Enstitüsü’nün kuruluşunun 100. yıldönümü’nde, 9 Şubat 2017 tarihinde, Macar Kültür Merkezi’nde açılıyor. Anthony Gall, Beáta Fabó ve Gábor Fodor’un kuratörlüğünü üstlendiği sergi, “The Architect”, “Stambul” ve “The İnstitution” adlı üç başlıktan oluşuyor.

Sergi, geniş çaplı arşiv çalışmalarına dayanarak hem Macar mimarı, hem Erdel bölgesi Macarlarının önemli bir şahsiyeti olan Károly Kós’u, hem de kısa ömürlü Konstantinopolis Macar Bilimsel Enstitüsü’nün kurucularını ve bursiyerlerini anıyor.