kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı 2021-2022 başvuruları başladı

3 Şubat 2021

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı (ÇAP) 2021 dönemi katılımcılarını belirlemek için başvuruları başlattı. Programın 2021-2022 dönemi, Avrupa Birliği Grant Scheme for Common Cultural Heritage Fonu desteğiyle ve BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht işbirliğiyle gerçekleşiyor.

Sanat ve sanatla ilişkili alanlarda teorik, pratik, bireysel ya da kolektif çalışmalar yürütmek isteyen sanatçı ve araştırmacıları buluşturmayı hedefleyen programın yeni döneminin, pandemi koşullarına uygun olarak dijital ortamda ve açık hava mekânlarda gerçekleştirilmesi plânlanıyor. Başvurular için son tarih 1 Mart 2021.

Volkan Aslan, Ayşe Draz, Kevser Güler, Ayşin Zoe Güneş, Ferhat Özgür, Bige Örer ve Zeyno Pekünlü’den oluşan Danışma Grubu, 17 Mart’ta görüşmeye çağırmak üzere kısa listeye alınacak isimleri belirleyecek. Programa katılacak 15 kişi, yapılacak birebir görüşmelerin ardından kesinleştirilecek ve Mart ayının sonunda duyurulacak.

ÇAP’a kimler başvurabilir?

 • ÇAP’a her türlü malzemeyle ve mecrada çalışan sanatçılar (görsel sanatlar, sahne sanatları, edebiyat, sinema, ses) ve sanat alanına dair araştırma yapmak isteyen farklı disiplinlerden araştırmacılar başvurabiliyor.
 • ÇAP’a başvurmak için yaş sınırı olmamakla birlikte başvuru sahiplerinin çalışma yapmak istedikleri alanda birkaç senelik tecrübe sahibi olmaları bekleniyor.
 • Programın bir kısmı İngilizce yürütüleceği için katılımcıların Türkçe ve İngilizce dillerinde iletişim kurabilmesi önem taşıyor.
 • Program kapsamında 6 ay boyunca (Nisan – Ekim 2021) haftada en az bir ders, seminer, atölye ve ayda bir danışmanlarla birebir görüşmeler düzenleneceği için başvuru sahiplerinin eğitim ya da çalışma takviminin bu etkinliklere düzenli katılım sağlayacak esneklikte olması bekleniyor.
 • Katılımcıların program süresince geliştirecekleri projeler ve araştırmalar, bireysel danışmanların yanı sıra dönem ortası ve sonunda ÇAP Danışma Grubu’nun katılımıyla yapılacak buluşmalarla takip ediliyor, programın sonunda ise katılımcıların açık bir sunum yapmaları bekleniyor.
 • Şehir dışından başvurulara açık olan ÇAP’ta, her dönem için şehir dışından en fazla beş katılımcıya etkinliklere katılım için gerekli haftalık Türkiye içi seyahat masraflarını karşılamaya ya da program süresince İstanbul’da yaşamalarına destek olmaya yönelik sınırlı maddi destek sağlanıyor.
 • ÇAP’a geçtiğimiz dönem için başvurmuş ancak kabul almamış kişiler tekrar başvuru yapabiliyor.

Başvuru süreci

Başvuru için adayların aşağıdaki dosyaları ib.arastirma@iksv.org adresine e-posta yoluyla ulaştırması gerekiyor: (E-postanın ekleri 15 MB’ı aşmamalıdır.)

 • Eğitim geçmişiniz ve çalışma tecrübelerinizle bugüne dek katıldığınız sergilere, etkinliklere ya da yayımlanmış araştırmalara, makalelere dair bilgi içeren kısa özgeçmiş
 • Beş seneden eski olmayan çalışmalarınızı özetleyen ve 15 sayfayı geçmeyecek bir PDF portfolyo (Portfolyo, başvuranın alanına bağlı olarak görsel ya da yazılı olabilir; film malzemeleri için çevrimiçi video linkleri; yayımlanmış yazı, makale gibi dokümanlar için bağlantılar ya da yayımlandıkları mecraların bilgilerini içerebilir.)
 • Programa neden katılmak istediğinizi ve program süresince geliştirmek istediğiniz projeyi veya araştırmayı kısaca açıklayan, 500 kelimeyi geçmeyecek bir motivasyon mektubu
 • Başvuruya referans olabilecek iki kişinin ismi, başvuru sahibiyle ilişkisine dair bilgi, e-posta adresi ve telefon numarası