kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı yeni dönem katılımcılarını arıyor

20 Mayıs 2019

İstanbul Bienali tarafından hayata geçirilen, sanat ve sanatla ilişkili alanlarda teorik, pratik, bireysel ya da kolektif çalışmalar yürütmek isteyen sanatçı ve araştırmacılara yönelik olarak bir dizi danışmanlık, atölye çalışması ve seminerden oluşan İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı, yeni dönemi için katılımcılarını arıyor.

İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı (ÇAP) yeni katılımcılarını belirlemek amacıyla yapılacak değerlendirme için 15 Mayıs – 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında başvuruları kabul edecek.

Kısa listeye alınacak isimler 10 Temmuz’da görüşmeye çağırılmak üzere, İnci Eviner, Banu Karaca, Evrim Kavcar, Sarp Keskiner, Erinç Seymen, Bige Örer ve Zeyno Pekünlü’den oluşan Danışma Grubu tarafından belirlenecek. Programa katılacak 15 kişi, yapılacak birebir görüşmelerin ardından kesinleştirilecek ve Temmuz sonunda duyurulacak.

ÇAP, İstanbul Bienali’nin 1987’den bu yana gerçekleştirdiği sergiler, sergi dışı etkinlikler ve programlarla Türkiye’den ve uluslararası arenadan sanatçılar ve sanat profesyonelleri için bir buluşma ve karşılaşma sahası yaratma tecrübesinden yola çıkarak genç sanatçı ve araştırmacılar için 2018’de başlattığı bir program. Sanat ve sanatla ilişkili alanlarda teorik, pratik, bireysel ya da kolektif çalışmalar yürütmek isteyen sanatçı ve araştırmacılara yönelik bir dizi danışmanlık, atölye çalışması ve seminerden oluşuyor. Program, farklı disiplinlerden katılımcıların sanat alanında, eleştirel bir atmosferde, derinlikli araştırma ve üretim yapmalarına yardımcı olur; teknik ve fikirsel destek sağlıyor.

Bu program, katılımcıların çalışmalarını desteklemek üzere üretim için ihtiyaç duydukları zamana, mekâna, kaynaklara, imkânlara ve kişilere erişimlerini kolaylaştırıcı bir rol üstlenirken, aynı zamanda ortaya çıkabilecek beklenmedik buluşmalara, disiplinlerarası üretimlere, ortak çalışmalara ve yeni işbirliklerine zemin hazırlıyor. Bu süreç içinde katılımcıların temel metodolojilere aşina olmaları ve kendi çalışma alanlarından farklı üretim ve düşünce biçimleriyle etkileşime geçmeleri bekleniyor.

ÇAP Neleri İçerir?

ÇAP’a seçilen katılımcılar, 6 ay boyunca haftalık olarak gerçekleşen ve katılımcıların ilgi alanları ve ihtiyaçları düşünülerek her dönemde yeniden tasarlanan seminer ve atölyelere katılıyor.

Katılımcıların her birine, 6 ay boyunca düzenli aralıklarla buluşarak projelerini geliştirecekleri ve tartışacakları birer danışman sağlanıyor. Danışmanların kimler olacağına katılımcıların ve projelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak, katılımcılarla birlikte karar veriliyor.

ÇAP ayrıca katılımcıların teknik ihtiyaçları ve teorik meraklarına göre, program süresince gerektiği zamanlarda ulaşmak istedikleri kişi, kurum ve teknik desteğe ulaşmalarına yardımcı oluyor.

ÇAP boyunca katılımcıların üzerinde çalıştıkları bir ya da birkaç proje olması, programın verimli kullanılabilmesi açısından önemli. Program bitiminde herhangi bir çıktı beklenmemekle birlikte, katılımcıların program süresince diğer katılımcılarla işbirliği halinde ve danışmalarla birlikte çalışarak bu projeleri geliştirmeleri amaçlanıyor. Katılımcıların projelerinin takibi, programın ortasında ve sonunda Danışma Grubu üyelerine yapılacak sunumlarla gerçekleştiriliyor.

ÇAP Nerede Gerçekleşir?

ÇAP kapsamında gerçekleşecek seminer, atölye ve toplantılar için Şişhane’de Nejat Eczacıbaşı Binası’nın en alt katında yer alan İKSV Alt Kat kullanılıyor.

ÇAP katılımcıları program etkinlikleri haricinde de, kendi aralarında gerçekleştirecekleri buluşmalar ve bireysel çalışmalar için Alt Kat’ı belirli koşullara bağlı olarak kullanabiliyor. 

ÇAP’a Kimler Başvurabilir?

  • ÇAP’a her türlü malzemeyle ve mecrada çalışan sanatçılar (görsel sanatlar, sahne sanatları, edebiyat, sinema) ve sanat alanına dair araştırma yapmak isteyen farklı disiplinlerden araştırmacılar başvurabilir.
  • ÇAP’a başvurmak için yaş sınırı olmamakla birlikte başvuru sahiplerinin çalışma yapmak istedikleri alanda birkaç senelik aktif tecrübe sahibi olmaları beklenir.
  • Programın bir kısmı İngilizce gerçekleşeceği için katılımcıların Türkçe ve İngilizce dillerinde iletişim kurabilmesi beklenir.
  • Program kapsamında haftada en az bir ders, seminer, atölye ve ayda bir danışmanlarla birebir görüşmeler düzenleneceği için başvuru sahiplerinin eğitim ya da çalışma takviminin bu etkinliklere düzenli katılım sağlayacak esneklikte olması bekleniyor.
  • ÇAP şehir dışından başvurulara açıktır. Her dönem için şehir dışından en fazla beş katılımcıya sınırlı maddi destek sağlanır. Bu destek, katılımcıların etkinliklere katılımı için gerekli haftalık Türkiye içi seyahat masraflarını karşılamaya yöneliktir.
  • ÇAP’a geçtiğimiz dönem için başvurmuş ancak kabul almamış kişiler tekrar başvurabilir.

ÇAP Başvuru Süreci

Başvuru için adayların aşağıdaki dosyaları 15 Mayıs – 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ib.arastirma@iksv.org adresine e-posta yoluyla ulaştırması gereklidir (E-postanın ekleri 15 MB’ı aşmamalıdır.):

  • Eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri ile bugüne dek katıldığı sergilere, etkinliklere ya da yayımlanmış araştırmalara, makalelere dair bilgi içeren kısa özgeçmiş
  • 5 seneden eski olmayan çalışmalarını özetleyen ve 15 sayfayı geçmeyecek bir PDF portfolyo (Portfolyo, başvuranın alanına bağlı olarak görsel ya da yazılı olabilir; film malzemeleri için online video linkleri; yayımlanmış yazı, makale gibi dokümanların linklerini ya da yayımlandıkları mecraların bilgilerini içerebilir.)
  • Programa neden katılmak istediğini ve program süresince geliştirmek istediği projeyi veya araştırmayı kısaca açıklayan, 500 kelimeyi geçmeyecek bir motivasyon mektubu
  • Başvuruya referans olabilecek iki kişinin ismi, başvuru sahibiyle ilişkisine dair bilgi, e-posta adresi ve telefon numarası