kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Bienali’nden yeni bir program: Çalışma ve Araştırma Programı

18 Temmuz 2018

Kültür kurumlarının ve kültürel etkinliklerin artık sadece tüketilebilir, izlenebilir ve ziyaret edilebilir içerikler üretmeleri mümkün değil. Disiplinlerarasılık, araştırma, üretme ve ortak çalışma kavramlarının etrafında geliştirilen programlar, bu alanda yeni bir üretime ve birlikteliğe ihtiyaç olduğunu açık bir şekilde gösteriyor.

1987 yılından bu yana gerçekleştirdiği sergiler, sergi dışı etkinlikler ve programlarla Türkiye’den ve uluslararası arenadan sanatçılar ve sanat profesyonelleri için bir buluşma ve karşılaşma sahası yaratan İstanbul Bienali, bu birikimden yola çıkarak, 2018 Ekim ayında araştırma ve üretime odaklı bir program başlatıyor.

İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı, sanat ve sanatla ilişkili alanlarda teorik, pratik, bireysel ya da kolektif çalışmalar yürütmek isteyen sanatçı ve araştırmacılara yönelik bir dizi danışmanlık, atölye çalışması ve seminerden oluşuyor. Program, farklı disiplinlerden katılımcıların sanat alanında derinlikli araştırma ve üretim yapmalarına, eleştirel bir atmosferde, teknik ve fikri destek vermeyi amaçlıyor.

Bu program, katılımcıların bireysel gelişimlerini desteklemek üzere üretim için ihtiyaç duydukları zamana, mekâna, kaynaklara, imkânlara ve kişilere erişimlerini kolaylaştırıcı bir rol üstlenirken aynı zamanda ortaya çıkabilecek beklenmedik buluşmaları, disiplinlerarası üretimleri, ortak çalışmaları ve yeni işbirliklerini teşvik ediyor. Bu süreç içinde katılımcıların temel metodolojilere aşina olmaları ve kendi çalışma alanlarının ötesinde var olan üretim ve düşünce biçimleriyle etkileşime geçmeleri hedefleniyor. Ayrıca, davet edilen katılımcıların çalışma alanları, tercih ettikleri malzeme, mecra ve ihtiyaçlarına odaklanılarak, programın yapısının her yıl dinamik bir yöntemle şekillendirilmesi planlanıyor.

İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın katılımcılara yönelik düzenleyeceği buluşmaların bir bölümü, program dışı katılımcılara açık olarak kurgulanıyor.

Başvuru Süreci

Programa katılacak on beş kişi, danışma grubu tarafından, açık çağrıyla yapılacak başvurular arasından belirlenecek. Değerlendirme sürecinde, altı ay boyunca programa birlikte devam edecek bu katılımcıların farklı disiplinleri ve çeşitli çalışma alanlarını temsil etmelerine özen gösterilecek ve böylece katılımcıların bireysel çalışmalarının yanı sıra grup etkileşimi içinde de verimli tartışmalar sürdürebilmelerine ve birbirlerine farklı bakış açıları sunmalarına olanak sağlanacak.

Danışma Grubu

Programın katılımcılarını belirleyecek, içeriğini oluştururken tavsiyelerde bulunacak ve katılımcılarla altı ay süresince aralıklarla buluşup programın gidişatına dair fikir alış verişinde bulunacak olan danışma grubu, farklı disiplinlerden ve pedagojik deneyimlerden gelen kişilerden oluşacak. İlk senenin danışma kurulu, Gülçin Aksoy, Melis Behlil, Cevdet Erek, Borga Kantürk, Bige Örer, Erkan Özgen ve Zeyno Pekünlü’den oluşuyor.

Program İçeriği

Danışmanlıklar

Katılımcılar, araştırma konuları ve üretim biçimleri temel alınarak belirlenecek danışmanlarıyla program süresince aylık buluşmalarda bir araya gelecek.

Seminerler ve Atölye Çalışmaları

Program kapsamında yurt içinden ve yurt dışından sanatçı, küratör ve akademisyenlerin katılımıyla haftalık seminerler, dersler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Çalışma ve Araştırma Ziyaretleri

Program kapsamında, İstanbul dışındaki şehirlerin kültür-sanat aktörleriyle tanışıklığın geliştirilmesi ve ortak çalışmaların yüreklendirilmesi amacıyla ziyaretler düzenlenecek. Ayrıca farklı coğrafyalardaki benzer programlarla işbirlikleri yapılarak sanatçı ve araştırmacılar arasında geniş ve uluslararası bir etkileşim ağı kurulması amaçlanacak.

Ortak Çalışma Alanı

Katılımcılar, program kapsamında altı ay boyunca gündelik olarak bir araya gelip bireysel ya da kolektif çalışabilecekleri ortak çalışma alanına ücretsiz olarak erişim hakkına sahip olacak.