kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yeni kitap: ‘Alegori’

11 Mayıs 2022

Sanat tarihçisi ve yazar Zerrin İren Boynudelik’in kaleme aldığı Alegori başlıklı kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları‘nın Avrupa sanat tarihinin farklı dönemlerinden çeşitli resimlerin belli temalar etrafında çözümlendiği Bu Resim Ne Anlatıyor? serisi kapsamında yayımlandı.

Yazar, seriye başlamadan önce içindeki öğrenme ve merak hevesini başkalarına da bulaştırabileceğini düşünerek kitapların hazırlanma sürecinde, bir resmi bazen saatlerce, hatta günlerce inceledi. Kitap, şair ve yazar Hilmi Yavuz’un “‘Alegori’den ‘Ulusal Alegori’ye Bir Kültürel Okuma Denemesi” başlıklı sunuşuyla açılıyor. Zerrin İren Boynudelik, kitapta geç Ortaçağ, Rönesans ve Barok dönemlerde yapılan ve alegorik anlatımlar içeren 183 Avrupa resmini inceliyor. Alegorinin en yaygın kullanıldığı alanlarda; erdemler ve günahlar, özgür sanatlar, esin perileri (müzler), duyular, elementler ve mevsimlerin dünyasında dolaşıyor. Kitabın sonunda yer alan simgeler tablosu, bu konuda çalışmış sanatçıların referans aldıkları yazılı kaynakların bilgileri ve sözlük de alegorik anlatımların anlaşılmasını okur için kolaylaştırıyor.

Resimde yer alan çeşitli nesnelerin, duruşların ve ifadelerin farklı katmanlardaki anlamlarını çalıştı ve görünenin ardında gizli olanı açığa çıkaran rehber nitelikli kitaplar hazırladı. Bugüne dek seriden üç kitap çıktı: İkonografi, Mitoloji ve Emine Önel Kurt’la beraber kaleme alınan Günlük Hayat. Serinin dördüncü kitabı olan Alegori de Nisan ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.