kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kültürel birimlere tahsis edilen memur kadroları

29 Nisan 2016

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan 2016 Mali Yılı Bütçe Raporu, bu yıl kültürel birimlere tahsis edilen memur kadrolarını da gösteriyor. Kültürel Birimler, belediye nezdinde 3 ayrı müdürlüğe bağlı olarak ele alınıyor:

  • Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü
  • Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü
  • Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü

Bu birimlere atanacak memurların birimlere uygunluğu, kültürel birimlerin işlevleri ve bu birimlerde çalışması gereken kişilerin mesleki yeterlilikleri ve bu birimlere getirecekleri katkı bu noktada tartışılması gereken bir konu. Toplam 220 kişinin atandığı kültürel müdürlüklere en çok Bilgisayar İşletmeni, Programcı ve Kütüphaneci tahsis edilmesi plânlanırken, bu birimlere bağlı çalışacak İmam, Sağlık Teknisyeni ve Çözümleyici gibi dışarıdan hizmet alınması mümkün olan ve gerekliliği tartışılan kadrolar da mevcut.

infograhic_13nisan_kl_rev (1)

*İnfografik: Merve Tuna

Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün 61 kadrosu içerisinde en fazla bilgisayar işletmeni (20), programcı (15) ve memur (7) pozisyonları yer alıyor. Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’nün kadrosu dâhilinde de en çok bilgisayar işletmeni, kütüphaneci ve programcı yer alıyor. Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü’nde ise en fazla mimar, şehir plâncısı ve tekniker kadroları yer alıyor.

46 bilgisayar İşletmeni ve 43 programcıdan sonra en çok tahsis edilen kadro ise kütüphaneci. 3 müdürlüğün ana fonksiyonları göz önüne alındığında birimler ile daha ilintili kadroların açılmaması ise bu noktada belediyenin “kültürel birim” ve “kültür”e olan bakış açısını sorgulatıyor. Bu birimlere kültür yönetimi, kültür politikaları, sanat yönetimi ve müzecilik gibi alanlarda farklı ve değerli katkı sağlayabilecek kişiler için kadro açılması, birimlerin fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getirmesi için bir hayli gerekli.

Bu 3 kültürel birimin web sitelerinde yer alan resmi misyonları ile bu birimlere atanan kişilerin nitelikleri ile maalesef pek örtüşmüyor.

Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü, ilgili her türlü bilgi, kaynak ve belgeyi toplama ve koruma sorumluluğunu üstleniyor. Satın alma veya bağış yoluyla oluşturulan arşivin kamu tarafından kullanabilir bir hale getirilmesi de birimin görev alanları arasında. Ayrıca bu birimde görevli kişiler, müze envanterlerinin hazırlanma ve envanterin duyurulma sürecini de yürütüyor.

Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ise, “çoğulculuk ve çeşitlilik anlayışı içinde” Türk kültürünü tanıtmayı hedefliyor. Bu bağlamda farklı kültürleri de Türk halkına tanıtma amacını güdüyor. Birimin sorumluluklar arasında, İstanbul’un kültür hayatına yerel yönetimlerin katkısını arttırmak ve mevcut kültür faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek de yer alıyor.

Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü’nün ise yazılı bir misyonu açıklanmamış. Birimin son faaliyeti ise Şişli’deki Atatürk Müzesi’ni aslına uygun bir biçimde restorasyonunu yürütmek olarak gösteriliyor.