kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Edebiyat Evi’nde yeni sergi: “Hassas Müdahale”

10 Aralık 2020

İstanbul Edebiyat Evi, 11 Aralık 2020 – 19 Ocak 2021 tarihleri arasında Milliyetçilik Tartışmaları programı kapsamında Ahmet Ergenç‘in küratörlüğünü üstlendiği, 32 sanatçının işlerinin yer aldığı Hassas Müdahale başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Hassas Müdahale, Türkiye’deki milliyetçi söylemin yeniden üretildiği imge ve aygıtları (bayrak, dil, marş, müfredat vb.) sorunsallaştırıp, milli anlatının ve militer söylemlerin yerine daha açık uçlu bir anlatı kurmayı deneyen işleri bir araya getiriyor.

Milli kimlik politikalarının ardındaki ideolojik varsayım ve mitleri açığa çıkaran bir müdahaleler alanı (hassas müdahale) olarak tasarlanan bu serginin temel amaçlarından biri de ‘hassasiyet’ denilen şeyi ve bu hassasiyetin ardındaki kültürel ve politik şiddeti tartışmaya açmak ve bir bakıma da yapısöküme uğratmak.

Toplumsal ideolojik yapıyı oluşturan çeşitli şiddet biçimlerini (dilsel, siyasi, fiziksel, cinsel ya da ontolojik şiddet) ve ideolojik aygıtları (okul, askeriye, aile, medya vb.) ortaya koymayı deneyecek olan bu sergi, şiddet ve ‘kimliklendirme’ mekanizmalarını doğallaştıran ideolojik söylemler katmanını da Benjamin’in ifadesiyle ‘tersinden taramayı’ deneyecek.

Bu serginin bir diğer amacı da sanat ve politika arasındaki ilişkinin ve sanatın bir “söylem mücadelesi alanı” olarak alternatif bir yaşam fikri ve siyasal ufuk kurma gücünü yeniden hatırlayıp, tartışmaya açmak olacak.

Sanatçılar: Hale Tenger, Sevinç Altan, Memed Erdener, Neriman Polat, Şener Özmen, Fulya Çetin, Vahap Avşar, Berat Işık, Serpil Odabaşı, Yusuf Sevinçli, Zehra Doğan, Lara Lakay, Didem Erbaş, Bengü Karaduman, Fatoş İrven, Levent Duran, Ece Eldek, Özden Demir, Selim Süme, Ekin Keser, Mehmet Çeper, İhsan Oturmak, Eda Emirdağ, Ferhat Özgür, Baran Çağınlı, Murat Gök, Cihat Duman, Hüseyin Aksoy, Remzi Sever, Larissa Araz, Murat Tosyalı, Elif Özen