kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2016 yılı mali destek programlarını ilan etti

21 Mart 2016

İstanbul Kalkınma Ajansı, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında tahsis edilecek kaynakları ve son başvuru tarihlerini ilan etti.

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ve Girişimcilik Mali Destek Programının bütçesi 30 milyon, Yenilikçi-Yaratıcı Mali destek programının bütçesi ise 50 milyon olarak belirlendi.

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı, çocuk ve gençlerin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini hedefliyor.  Gelir eşitsizliği kaynaklı sorunların çözümü için, eğitimin erişebilirliğinin arttırılması ve ders içeriklerinde iyileştirilmeler yapılması planlanmakta.

Girişimcilik Mali Destek Programı girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını ve nitelikli girişimciliği hedef alıyor.

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ise teknolojik gelişmeler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ketin yaşam kalitesini arttırmak ile ilgili projeleri başvuruya çağırıyor.

Destek programlarına yalnızca kâr amacı gütmeyen kuruluşlar katılabiliyor. Bu kuruluşların çeşitli yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile ortak proje geliştirmesi tercih edilmekte.

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı, Girişimcilik Mali Destek Programı ve Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’na başvuru için Başvuru Rehberleri’ne web sitesinden ulaşabilisiniz.