kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Tasarım Bienali’nden yeni araştırma programı: “Dirençliliği Tasarlamak”

11 Mart 2021

Tasarım ve mimarlık alanlarında bilgi ve politika üretiminin önemine inanan İstanbul Tasarım Bienali; Mayıs-Ekim 2021 tarihleri arasında Center for Arts, Design, and Social Research ortaklığında ve ABD Ankara Büyükelçiliği’nin desteğiyle sosyal, ekonomik ve çoğunlukla çevresel dirençlilik için yeni araçlar ve sistemler oluşturmak amacıyla jeopolitiğin etkin olarak inceleneceği Dirençliliği Tasarlamak başlıklı bir araştırma programına ev sahipliği yapıyor.

Programda ikisi ABD’den, ikisi Türkiye’den olmak üzere, dört kadın tasarımcı, küratör, araştırmacı ve düşünürle birlikte çalışılacak. Başvurular ABD ve Türkiye’den tasarımcı, sanatçı, yazar, küratör, araştırmacı ve akademisyen gibi çeşitli alanlarda çalışan kadın pratikçi ve düşünürlere açık. Programa son başvuru tarihi 28 Nisan 2021.

Program; bir yandan kadınların, beyaz-olmayanların, LGBTİ+ bireylerin tüm dünyada maruz kaldığı baskıyla çevrenin uğradığı tahribat arasındaki bağlantıyı araştırmayı, bir yandan da tasarımın hem yeni süreçler hem de sosyal, politik ve ekolojik çabalardan filizlenen küresel değişiklikler başlatma potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Proje araştırmacıları sınırlar, kurumlar ve disiplinlerarası işbirlikleri yoluyla doğayla farklı bir ilişki kurmaya; tasarım alanında bilgi alışverişini ilerletmeye; doğayla ve tüm türlerle empati kavramı üzerinden, sürdürülebilir bir ortak yaşam kurmaya katkıda bulunmaya çağırıyor. Program, tasarım alanında yalnızca ekolojik değil aynı zamanda mekânsal, politik ve toplumsal dönüşümlere de yol açabilecek kolektif araştırma metodolojilerini, dayanışma ve sorumluluk biçimlerini canlandırmayı hedefliyor.

Programda neler var?

Araştırma projeleri, İstanbul Tasarım Bienali’nin desteğiyle, araştırmacıların kendi aralarında yapacakları düzenli dijital toplantılarla ve değerlendirme kurulunun yönlendirmeleriyle zenginleşerek Mayıs ayından başlayarak Ekim 2021’e dek evrilmeye devam edecek.

Programın sonunda, seçilen araştırma projeleri, İstanbul Tasarım Bienali tarafından yeni bir kamusal araştırma alanı olarak tasarlanacak bir dijital arşivde sergilenecek. Ayrıca denemeler ve görsel araştırmalar içeren bir dijital yayın da hayata geçirilecek. Seçilen 4 katılımcıya araştırma projelerini başlatmaları ve geliştirmeleri için 1.000’er ABD Doları destekte bulunulacak.

Başvuru kriterleri

Başvurular ABD ve Türkiye’den çeşitli alanlarda çalışan kadın pratikçi ve düşünürlere (tasarımcı, sanatçı, yazar, küratör, araştırmacı ve akademisyen) açık. Araştırma döneminin Mayıs-Ekim 2021 arasında devam etmesi ve proje çıktılarının Kasım 2021’de dijital olarak yayımlanması bekleniyor.

İlgili konular aşağıdaki gibidir ama bunlarla sınırlı değildir: kıtlık, ekolojik kriz, atık sistemleri, maddeselliğin yeni biçimleri, ekofeminizm, çevresel dayanıklılık, döngüsel ekonomi, tarım endüstrisine karşı yerel ekolojiler, ekolojik çatışma ve politikalar, erişim

Başvurular, üç üyeden oluşan bir kurul (Deniz Ova, İstanbul Tasarım Bienali Direktörü; Pelin Tan, sosyolog, sanat tarihçisi, araştırmacı; Dalida María Benfield, Center for Arts, Design, and Social Research Araştırma Programları Direktörü) tarafından değerlendirilecektir. Programa seçilen araştırmacılar, süreç boyunca, düzenli aralıklarla, değerlendirme kurulu tarafından yönlendirilecek ve desteklenecek.