kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Tasarım Ekosistem Haritası’ndan açık çağrı

4 Şubat 2021

ATÖLYE, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen UNESCO Tasarım Şehri İstanbul kapsamında hayata geçirilecek İstanbul Tasarım Merkezi ve Platformu projesi için İstanbul Tasarım Ekosistemi Haritası’nı hazırlıyor. 

İstanbul Tasarım Ekosistemi Haritası, İstanbul’un tasarıma dair tüm noktalarını birleştiren bir harita olmayı hedefliyor. İstanbul’da bulunan, farklı tasarım disiplinlerindeki tüm stüdyo, atölye, yaratıcı platform, topluluk, eğitim alanı, merkez ve ağları bir araya getirmek üzere hazırlanan veritabanı, bu birimleri birbirine bağlayarak yaratıcı işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

İstanbul tasarım ekosistemindeki kurumlara açık çağrı

ATÖLYE, ekosistem haritasına veri oluşturulması ve haritanın yaygınlaştırılması için İstanbul tasarım ekosistemindeki tüm kurumlara bir açık çağrı yapıyor. Ekosistem haritası, bir form üzerinden cevaplanacak sorular ile İstanbul’daki tasarım ekosisteminde faaliyet gösteren kurumların hakkındaki genel bilgileri, tasarım disiplinlerini, çalışma alanlarını ve iletişim bilgilerini bir veritabanında bir araya getirecek ve harita üzerinde konumlandıracak. 2021 yılı ortasında, haritanın tamamlanmasının ardından, haritadaki kurumlar disiplin, bölge, yapı, tür, ölçek gibi farklı filtreler ile arama yapılarak görüntülenebilecek ve birbiriyle bağlantı kurabilecek.

Yeni bağlantılar, yaratıcı işbirlikleri doğurur

Harita, veritabanının toparlanmasının ardından kamunun ve ekosistemin katkısına açılacak ve herkes tarafından görüntülenebilecek. Görselleşen tasarım ekosistemi sayesinde, ekosistemin ihtiyaçları, dengesi ve güncel durumu ortaya çıkacak. Haritada konumlanacak tüm paydaşlarla oluşacak envanter, katılım sayısı arttıkça yeni, anlamlı ve güçlü işbirlikleri olasılıklarına dönüşecek.

Kamudan yerel yönetime, sivil toplumdan özel sektöre, medyadan küçük girişimlere, mekânı olmayan topluluklardan dijital ağlara varan birçok kurum, bu harita sayesinde yeni olasılıklar, hikâyeler ve işbirlikleri geliştirebilecek.