kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Yaratıcı Platformlar Ağ Haritası yayınlandı

26 Eylül 2017

ATÖLYE ve British Council tarafından İstanbul’da yaratıcı endüstrilerin gelişimine katkıda bulunan platformları görünür kılmak ve kentin yaratıcı kültürünü oluşturan platformlar arasında iletişimi kolaylaştırarak olası işbirliklerinin önünü açmak için Graph Commons platformu kullanılarak hazırlanan İstanbul Yaratıcı Platformlar Ağ Haritası yayınlandı.

Hazırlanan harita; düşünce yazıları, farklı platformların detaylı profilleri ve bilgilendirici kaynaklar ile desteklenerek British Council web sitesi üzerinden bir araya getiriliyor.

British Council ve ATÖLYE ortaklığında iki yıl süren özenli bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan İstanbul Yaratıcı Platformlar Ağ Haritası’nın lansmanı 19 Eylül Salı akşamı ATÖLYE’de yapıldı.

İstanbul’da yaratıcı endüstri alanlarında faaliyet gösteren birçok platform temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda, aralarında ortak çalışma alanları, kuluçka merkezleri, teknoparklar, araştırma merkezleri ve sanal platformların da yer aldığı 100’e yakın oluşumu kolektif veri haritalama platformu Graph Commons kullanarak, birbirleriyle etkileşimlerini de gösterecek şekilde bir araya getiren harita tanıtıldı.

Lansmanda açılış konuşmasını yapan British Council Yaratıcı Ekonomilerden sorumlu Sanat Müdürü Cansu Ataman, yaratıcı endüstrilerin Birleşik Krallık ekonomisinin yüzde 5.2’sini oluşturduğuna dikkat çekti. Hazırlanan haritayla Birleşik Krallık’ta yarattığı katma değer 84.1 milyar sterline erişen yaratıcı endüstrilerin Türkiye’de de hak ettiği ilgiyi çekmesine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirten Ataman; yaratıcı platformların girişimcilik, yeni işbirlikleri ve inovasyon adına oldukça destekleyici ve yön gösterici bir çatı oluşturduğunu ve global bir fenomen hâline gelen bu yapıların Türkiye’nin rekabet avantajları arasında önemli bir rol oyanayabileceğinin altını çizdi.

ATÖLYE Kurucu Ortağı Engin Ayaz da yaptığı konuşmada hazırladıkları haritayla platformlar arası işbirliğini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi ve yaratıcı oluşumlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlıklı şekilde gerçekleşebilmesi için iletişimin önemine vurgu yaptı. Ayaz sözlerine şöyle devam etti: “Hazırladığımız haritanın bir diyaloğu tetikleyeceğini umuyoruz. Bu harita ile Türkiye yaratıcı ekosisteminin ihtiyaçlarını ve etkileşim potansiyellerini doğru anlayabilir ve bunun yurtdışındaki ağlarla olan ilişkilerini inceleyebilirsek, o zaman haritanın herkes için iyi bir başlangıç noktası olabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin bulunduğu bu noktada, hem kurumlar arası işbirliğine hem de yurtdışındaki benzer kurumlarla olan işbirliğine daha çok ihtiyacımız var. Bu haritanın da bu işbirliklerini tetikleyeceğine inanıyoruz.”