kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul’da yeni bir galeri: Cadde160 Art Gallery

22 Şubat 2021

İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde Selin Berberoğlu direktörlüğünde Cadde160 Art Gallery adlı yeni bir galeri açılıyor. Galeri ilk sergisi “Ön Söz” ile Kadir Ablak, Osman Akça ve İsmail Tetikçi’yi bir araya getiriyor.

Berberoğlu, Türkiye’deki hızlı değişimin doğal sonucu olarak sanat algısında ve sanat eserine erişme isteğinde gecikmeyle de olsa Batı dünyasındakine benzer bir eğilimin kaçınılmaz olacağını, içinden geçilen pandemi sürecinin yarattığı karamsar ortamın ise görünenin aksine, ülkemizdeki sanatsal faaliyetlerin ve üretimin niteliksel manada artışının zeminini hazırlamakta olduğunu belirtiyor.

Cadde160 Art Gallery, İstanbul’daki sanat ortamına bilhassa da Anadolu Yakası özelinde bir canlılık katmayı hedefliyor. Galeri, temsil ettiği ve ayrıca da iş birliği içerisinde olarak beraber hareket edeceği geniş sanatçı kitlesiyle, güncel Türkiye sanatına; sergicilik, nitelikli eserleri sanatseverlere sunma ve sanat danışmanlığı faaliyetleriyle katkı sağlamayı amaçlıyor.