kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İzmir’den yeni bir sanat platformu: Glob.Era

14 Ocak 2021

Sanat, tasarım ve teknolojiyi bir araya getirerek geçici kolektif deneyimler yaratan bir üretim ve sergileme platformu olan Glob.Era, Kültür için Alan‘ın desteğiyle yayın hayatına başladı. Glob.Era’nın yaratıcı ekibi Özgür Aydek (yürütücü), Ekmel Ertan (danışman), Aycan Genlik (sanat yönetmeni), İlyas Hayta (görüntü yönetmeni) ve Onur Tetik’ten (görsel iletişim) oluşuyor.

Doğa, çevre, insan ve şehirleşme konularına farklı bakış açıları sunmayı hedefleyen ve özellikle ‘endüstri arkeolojisi’ ve ‘endüstriyel miras’ alanlarına odaklandığı 2020 yılı üretimlerinde; İzmir, İstanbul ve Ankara merkezli sanatçıların çalışmalarına yer verecek platform; biri ana sergi olmak üzere toplam dört üretimle yayına geçti. Platform, yola çıktığı ‘dönüşüm’ temasına sadık kalarak sürekli değişmeye ve dönüşmeye açık olduğunu vurguluyor.

Glob.Era sanat, tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren bir üretim ve sergileme platformudur. Sanatçılar/üreticiler arasında geçici kolektif deneyimler yaratırken, farklı sergileme biçimlerini araştırarak sanatçı ve izleyici arasında bağ kurmaya uğraşır. Birlikte düşünmenin ve üretmenin rekabetten daha değerli olduğu inancıyla çıktığı yolda, benimsediği ‘dönüşüm’ temasına sadık kalarak bu ortak hareketin sürekliliği peşindedir.

Glob.Era, insanlara sanat ile hayatı birlikte algılayabilecekleri, çelişkilerin açıkça sorgulanabileceği; yeni diller, farklı okumalar ve farklı anlayış katmanları arasında dolaşabilecek bir alan sunar. Amaçları arasında doğa, çevre, insan ve şehirleşme konularına farklı bakış açıları sunmak, bunun yanı sıra içinden geçmekte olduğumuz insan merkezli çağda insanlığın gördüğü endüstrileşme kaynaklı zararın ironikliğine vurgu yapmak yer alır. Yaptığı ‘arkeolojik’ çalışmayla, güvencesizlik ve belirsizliğin yeni normal olarak yer ettiği günümüzde ‘ilerleme’, ‘gelişme’ gibi kavramların anlamını yitirdiği gerçeğini tartışır. Bu tartışmanın bir alt başlığı olan endüstri ilişkileri alanına kültür endüstrisi üzerinden değinmek ister. Glob.Era paylaşım, birlikte kalkınma, sınır aşan örgütlülük prensipleriyle hareket eder.  Kendisini kabul görmüş etik değerler bağlamında kurmaya çalışır. Bu prensipler ışığında geleceği birlikte hayal etmek isteyen herkese açıktır.

Glob.Era’da ilk sergiler

Platform, hayatına 19 Kasım 2020’de Mondual ve Random Input tarafından platform için üretilen ‘Uzam Bozum’ adındaki görsel-işitsel çalışmayla başladı. ‘Uzam Bozum’, insanın yapı ile olan ilişkisini fizik kanunları ve gerçeklik algımız üzerinden araştırıyor. Gözlemcinin fizik yasalarıyla olan ilişkisinden yola çıkarak, gözlemcinin algılarının hasarlı olması durumunda nasıl bir deneyim yaşayabileceğine dair bir spekülasyon oluşturmaya çalışıyor.

Ardından Alper Bıçaklıoğlu’nun apokaliptik tasvirlerle hayat verdiği boş sokak üzerine İlyas Hayta’nın kısa bir yorumu olan ‘Balık Hafızası/Çıkmaz Sokak’ izleyiciye sunuldu. Çalışmada Alper Bıçaklıoğlu’nun izleyiciyi devleştiren dioramasına, İlyas Hayta’nın bu boş ve çıkmaz sokaktan esinlenerek ürettiği video ile bugün yaşadığımız izolasyon koşullarına eleştirel bakışı eşlik ediyor.

Ürettikleri görsel-işitsel enstalasyonlar ve performanslarla tanınan Ankaralı ikili RE.sole, ‘Pendulum’ adındaki çalışmasıyla platformda yer alıyor. Ecem Dilan Köse ve Ahmet Ünveren’den oluşan RE.sole, yalın ve saf bir evrensel dil edinebilmenin yolunun dijital bilgi ile doğanın bilgisinin yumuşak bir birliktelik içinde işlenmesinden geçtiğini söylüyor.

Ana sergi ‘Fabrika Ayarları’ ise, geçici bir kolektif deneyim yaşayan İzmirli altı sanatçının Eski Sümerbank Basma Fabrikası’nın son kalıntıları arasında bıraktığı izlerden oluşuyor. Şehrin göbeğindeki bu metruk fabrikanın arazisini kendilerine mekan olarak seçen sanatçılar Adem Toprak, Aycan Genlik, Berna Dolmacı, Hanife Buğurcu, Menekşe Uslu ve Murat Doğan ‘fabrikanın yeni işçileri’ oluyor. 10 gün süren bu ‘geçici işgal’ deneyiminin sonucunda ortaya çıkan çalışmalar, fabrikanın doğal ortamına armağan ediliyor ve sergi dijital ortama aktarılarak kalıcılığını koruyor. ‘Fabrika Ayarları’nın oluşum ve yaratım süreçleri çevrimiçi platformlarda izleyiciyle paylaşılıyor.

Yaptığı ‘arkeolojik’ çalışmayla güvencesizlik ve belirsizliğin yeni normal olarak yer ettiği günümüzde; ‘ilerleme’, ‘gelişme’ gibi kavramların anlamını yitirdiği gerçeğini tartışan Glob.Era, etkinliklerini web sitesinden ve sosyal medya kanallarından ulaşılabilecek makaleler, görsel-işitsel performanslar, röportajlar ve söyleşilerle çeşitlendiriyor.