kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kadıköy Sineması’ndan “Koltuk Destek Kampanyası”

1 Haziran 2020

Kadıköy Sineması, içinde bulunduğumuz kriz döneminde zarar gören sinema salonu için “Koltuk Destek Kampanyası” başlıklı bir destek kampanyası başlattı.

İçinde bulunduğumuz bu dönemde sürecin özellikle sinema sektörü için belirsizliğini sürdürüyor olması, sektörün tüm bileşenlerini uzun vadede karşılaşılabilecek sorunlara karşı önlemler almaya, kısa vadede karşımıza çıkan problemlerle ilgili de çözümler üretmeye sevk ediyor. Bu düşüncelerle, Kadıköy Sineması, sinemada bulunan tüm koltukların isim haklarını seyircilerine açmaya karar verdi. Koltuğa verilecek isim, sinemanın açık kalacağı uzun yıllar boyunca sinema ile birlikte yaşayacak.

Sinema, açıldıktan sonra özel bir etkinlikte ağırlayacağı destekçilerin isimlerini ilk üç ay boyunca her gösterimden önce de perdede hatırlamaya devam edeceğini belirtiyor. Koltuk hediye etme imkânıyla istediğiniz herhangi biri için de isim hakkı alabileceğiniz uygulama, seyircileriyle birlikte sinemaya destek olmak isteyen kurumlara da açık.

Tutar nasıl hesaplandı?

Henüz açıklanmış bir tarih olmamakla birlikte sinemanın kapalı kalması öngörülen tarihe kadarki dönemde 2019 yılında (17 Mart – 1 Temmuz 2020) satılan bilet miktarından (29.600 Bilet) elde edilen kazançtan dağıtımcı payı (%50) ve aynı yılın elektrik, su faturaları gibi şu an devam etmeyen giderleri çıkarılarak tutar 365’e (koltuk sayısı) bölündü. Kurumsal desteklerin reklam getirisi de olacağından bireysel desteklerle aynı tutarda olmaması gerektiği düşünülerek yukarıdaki hesaplamayı karşılayacak şekilde 500 TL (Bireysel) ve 800 TL (Kurumsal) olarak iki farklı fiyat tipi oluşturuldu.

Elde edilecek gelir ne için kullanılacak?

Sinema salonlarının yaz döneminde açılması konuşuluyor olsa da sürecin kısa sürede normalleşmeyeceği şüphesiz. Bir süre salonların kapasitesini düşürecek olmak, sağlıklı bir sinema ortamını sağlayabilmek için üstlenilecek yeni maliyetler, personel giderleri ve sinema salonlarının hiç az olmayan teknik giderleri bir araya geldiğinde sinema açılsa bile gösterimlerin sürdürülebilirliğiyle ilgili ciddi endişeler taşınıyor. Destekler ile elde edilecek kazanç, sürecin görece normale döndüğü döneme kadarki giderlerin karşılanmasına destek olacak, işleyişin normalleşmesi ve sürdürülebilirliği noktasında bir can suyu işlevi görecek.