kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kadir Has Üniversitesi “Ulusal Kültür Belgeliği” açıldı

21 Mart 2018

Kadir Has Üniversitesi,  “Ulusal Kültür Belgeliği” projesini 2 yılı aşkın bir çalışmanın sonucunda hayata geçiriyor. Toplumsal hafızayı kaydetmek, değerlere sahip çıkmak ve bu değerleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla oluşturulan “Ulusal Kültür Belgeliği” dijital ortamda herkesin erişimine açık olacak.

Kadir Has Üniversitesi’nin kurumsal arşivinin yanı sıra, Türkiye’nin kültür, sanat, siyaset ve toplum hayatına etkide bulunmuş kurum ve kişilerin arşiv birikimlerini bünyesinde toplayarak, teknolojinin güncel imkanları ile gelecek kuşaklara taşımayı hedefleyen “Kadir Has Üniversitesi Ulusal Kültür Belgeliği”, Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri yanında, ulusal ve uluslararası düzeyde kültür değerlerinin korunmasına verdiği önemin toplumsal yansıması. Arşivlerde kalmış belgelerin ve taşıdıkları bilgilerin korunması ile gelecek kuşaklara aktarılmasının, tarihin yazılışında taşıdığı önemin bilincinde olan Kadir Has Üniversitesi, kurduğu Ulusal Kültür Belgeliği kapsamında oluşturmaya başladığı özel arşiv koleksiyonlarıyla Türkiye’nin toplumsal ve kültürel hafızasını kayıt altına alıyor.

Ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk’ün 40 yılda oluşturduğu kişisel arşivi “Kadir Has Üniversitesi Ulusal Kültür Belgeliği”nde

“Ulusal Kültür Belgeliği”ne arşivini devreden ilk isim ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk oldu. Özgentürk’ün Kadir Has Üniversitesi’ne aktardığı arşiv 75 binin üzerinde belgeden oluşuyor. Bir kısmı zamanla hasar görmüş olan arşivin ön hazırlık sürecinde tüm belgeler elden geçirilerek, ihtiyacı olanlar restore edildi; 150 saati aşan video kayıtları deşifre edildi. Ali Özgentürk arşivinin diğer kişisel arşiv projelerinden ayrılan en önemli yönlerinden biri, koleksiyonda Özgentürk’ün arşiv belgelerini anlattığı ‘Kimse beni çekemedi, ben kendimi çektim’ adını verdiği video kayıtlarının da bulunması. Bu kayıtlar sayesinde araştırmacılar ve ilgilenenler, arşiv belgelerinin arşiv sahibinin kendi anlatımıyla bir belgesele dönüşmesine tanıklık edecekler. Türkiye’nin siyasal, kültürel, toplumsal tarihine tanıklık eden ve Ali Özgentürk tarafından Kadir Has Üniversitesi’ne devredilen arşivde, aralarında Özgentürk’ün yazışmalar, video kayıtları, mekan ve insan fotoğrafları ile film çekimlerinden kamera arkası görüntülerin de olduğu, toplamda 60 bin basılı belge, 14 bin fotoğraf, 254 film, 976 video kaset, 100 ses kaydı ve 364 kitap yer alıyor.