kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kadir Has Üniversitesi’nden yeni proje: “CONSIDER”

25 Ekim 2021

Kadir Has Üniversitesi, Avrupa Birliği Ufuk 2020 RISE Programı‘ndan aldığı 1,2 milyon tutarındaki fon ile, endüstri mirasının korunmasını amaçlayan, bu alanda bilgi, deneyim ve yenilikçi fikirlerin paylaşımını teşvik eden ‘Kentsel Gelişme için Bir Kaynak Olarak Endüstri Mirasının Sürdürülebilir Yönetimi’ (CONSIDER) başlıklı uluslararası projeyi hayata geçiriyor.

Projenin ortakları arasında Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinden üniversiteler, belediyeler, kent konseyleri, miras alanları ve sivil toplum örgütleri bulunuyor. Proje için çalışmalar Ekim ayında başladı ve dört yıl sürecek.

Projenin amacı, Avrupa Birliği içindeki ve Birlik’in dışındaki ülkelerde kazanılan deneyimleri araştırmak, mirasın korunması için yenilikçi fikirler geliştirip paylaşmak, endüstri mirasının sürdürülebilir yönetimini ve modern kent yaşamına kazandırılmasını sağlamak.

Bir bölgenin kültürel mirasının bir parçası olan dolayısıyla o bölgenin kimliğini oluşturan endüstri mirasının bir daha yerine koyulamayacak şekilde kaybedilmemesi büyük bir önem taşımaktadır. Bunu önlemenin yolu, bu değeri yenilikçi çözümlerle kent yaşamına kazandırmaktan geçiyor. Proje kapsamında Avrupa’dan İngiltere, Almanya, Avusturya, Türkiye, İsrail ve Çin’e uzanan bir coğrafyadaki örnekler ve deneyimler üzerinde çalışmalar yapılacak.