Kaos GL Derneği’den Ankara Queer Sanat Programı

2 Mart 2020

1994 yılından bu yana LGBTİ+’ların maruz kaldığı ayrımcılık biçimlerini bertaraf etmek için çalışan Kaos GL Derneği, Ankara Queer Sanat Programı başlıklı yeni bir programı hayata geçiriyor. Programa son başvuru tarihi 1 Nisan 2020.

Türkiye’den ve yurtdışından 5 görsel sanatçıyı Ankara’da ağırlamayı planlayan Ankara Queer Sanat Programı – Konuk Sanatçı Evi, queer siyasetin sanatsal ifadenin olanaklarıyla yeni imkanlarına odaklanır. Program, sanatçılara 2’şer aylık hem yaşama hem çalışma alanı imkanı sağlarken aynı zamanda üretim ve araştırma süreçlerini destekler ve teşvik eder. Bu süre zarfında sanatçılar Türkiye’den sanatçı, aktivist, akademisyen ve küratörlerle birlikte çalışma olanaklarına sahip olup, farklı sanat alanlarıyla olası işbirlikleri için tanışma toplantıları gerçekleştirir.

Aylime Aslı Demir‘in yürütücülüğünde gerçekleşecek programın danışma kurulunda Tanıl Bora, Sibel Tekin, Funda Şenol CantekMetehan Özcan, Ege Berensel, Deniz Artun ve Ayla Deniz yer alıyor. Programın seçici kurulunda ise Fatih ÖzgüvenNilbar Güreş, Çelenk BafraDerya Bayraktaroğlu, Erinç Seymen, Kevser Güler, Bige ÖrerEge Berensel ve Aylime Aslı Demir yer alıyor.

Ankara Queer Sanat Programı Konuk Sanatçı Evi Detayları

Konaklama-Atölye: Her sanatçının münferit kullanıma açık konaklaması ve çalışması için ücretsiz bir ev-atölye tesis edilecektir. Bu evin ısınma, su, elektrik, wifi vb. masrafları program tarafından karşılanacaktır.

Eser-Proje Üretim Bütçesi: Ankara Queer Sanat Programı, sanatçılara programda iki ay süresince eser-proje üretmek istedikleri taktirde eserlerde kullanmaları için 400 Euro temin edecektir.

Destek: Kaos GL Akademi ve Kültürel Çalışmalar Programı sanatçıların Ankara’da geçirecekleri zaman diliminde programın danışmanlarıyla, sanat mekanlarıyla bir araya gelmesi konusunda destek olacaktır. Konuk sanatçıların bu süreçte dil sorununu bertaraf etmek ve şehirdeki hareketliliğini kolaylaştırmak için ayrıca bir asistan yardımcı olacaktır.

Seyahat: Yurt-dışından ya da şehir dışından gelen sanatçıların Ankara’ya ulaşım masrafları Ankara Queer Sanat Programı tarafından organize edilecek ve karşılanacaktır. Vize işlemleri için istenildiği takdirde sanatçıya davet mektubu verilecektir.

Yemek: Sanatçıların 2 ay süreyle günlük yemek, yol vb. masrafları karşılamaları için 800 Euro verilecektir.

Kimler Başvurabilir?

Bu programın sanatçı için maliyeti yoktur, başvuru ücretsizdir. Programa yurt dışından başvuracak sanatçıların orta seviyede İngilizce bilmesi zorunludur. Programa kabul edilen sanatçılar son başvuru gününden 10 gün sonra açıklanır. Ankara Queer Sanat Programı’na başvuran sanatçıların portfolyoları sanat profesyonellerinden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

Özgeçmiş – CV

Sanatçı Portfolyosu Sanatçının işlerini içeren dosyalar PDF formatında olmalıdır. Dosyalar 20 MB’ı geçmemelidir, yüksek boyuttaki video işleri link olarak yollanmalıdır. Başvuru dosyası apply@ankaraqueer.art adresine yollanmalıdır. Portfolyoda en fazla 15 eser yer almalıdır.

Sanatçı Metni Sanatçının sanatsal pratiğini anlatan 600 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta bir metin olmalıdır. Türkçe ya da İngilizce dillerinde gönderilebilir.

Niyet Mektubu Başvuru sebeplerini belirten, 400 kelimeyi geçmeyecek bir metin olmalıdır.

Belirtilen formata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.