kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Karşı Sanat Çalışmaları’nda yeni sergi: ‘Score | Partisyon | On İki Perdelik Sergi’

8 Kasım 2022

Karşı Sanat Çalışmaları, 20 Ekim – 18 Kasım 2022 tarihleri arasında Fatih Aydoğdu‘nun ‘Score | Partisyon | On İki Perdelik Sergi’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, mekâna 12 (hayalî) perdede yerleştirilmiş çok kanallı bir ses düzenlemesi üzerinden kurgulanırken, ses ve imajların ortak bir dile dönüştüğü noktada – en geniş tanımıyla grafik partisyon anlamında – çoksesli rastlantısal bir anlatı (veya anti-anlatı) yaratmayı hedefliyor.

Ses kaydı, alan kaydı, sampling, mix, remix, kompozisyon, orkestrasyon, tını, ritim, nota vb. gibi müzik üretiminin çağdaş ve tarihi tekniklerinin arşiv malzemesiyle genişletilmesi ve farklı sanatsal üretim yöntemleriyle harmanlanması sonucunda, tını ve görsellerin birbirleriyle etkileşimde olduğu bir yerleştirme ortaya çıkıyor: Kaynağını sesten alıp kendini imajlar ve nesneler aracılığıyla kurarak içinde gezebildiğiniz, melez, doğrusal olmayan, performatif bir sergileme formu bu.

İşitsel veya görsel anlatı biçimi, bir olaylar dizisinin yanı sıra, eşzamanlı seslerin, görüntülerin ve nesnelerin etkileşimi yoluyla inşa edilir. Sesler ve görseller bir tür uyum (tutarlılık/çözünme/ahenk) veya uyumsuzluk (ayrılık/karşıtlık/tezatlık) oluştururlar mı? Bir ses/görüntü bir diğerinin karşılığı mı? Biri arka plandayken diğeri ön planda mı? Bunlardan biri diğerini geçersiz kılar mı? Sesler birbirleriyle (aynı anda ve aynı şekilde) mi hareket ediyor, yoksa birbirinden bağımsız mı? Bu tür kutupsal etkileşimler gerilim ve çözünme anlarına yol açarlar; aynen “organize ses” terimini ilk kullanan besteci Edgard Varèse’nin söylediği gibi: “Bir oyundaki karakterlerin karşılaşmaları gibi, malzemenin farklı hâlleri arasında etkileşimler ve mücadeleler vardır. Biçim bu karşılaşmaların sonucudur.”

Serginin çıkış noktasını, sanatçının bilim, sanat ve kültürün kesişim alanlarındaki sanatsal araştırmalarının bir parçası olarak çeşitli arşivlerden uzun süredir topladığı malzemeler oluşturuyor (Botanik- ve tıbbi çizimler, tarihî keşif ve araştırma gezilerinden notlar, haritalar, arkeolojik ve kültürel malzemeler, bilimsel kitap ve dergilerden alıntılar, tarihin farklı dönemlerden popüler kültür kalıntılarının görüntüleri, vb.). Karşı Sanat Çalışmaları’nın sergi mekânında, kısmen aşina olduğumuz, ancak yeni çağrışımlara açılan eserler – enstrüman objeler, desenler, kolajlar, doğa/çevre kaynaklı veya diğer seslerle tamamlanan (çevremizden) sesler/görüntüler içeren kompozisyonlar – duyuyor ve görüyoruz. Tüm bu geri dönüştürülmüş, örneklenmiş ve yeniden üretilmiş malzemeler, kurgu, montaj veya kolaj teknikleri kullanılarak yeni bir yapı içinde bağlamlandırılıyor. (Narrative-sonic) Ses-anlatı nedenselliği, doğrusal olmayan anlatı biçimi, mizah | ironi | provokasyon, anlatısal sessizlik ve işitilebilir anlatı yapısı kavramlarını akustik ve görsel malzeme üzerinden oyuna katan “Score*Partisyon“ sergisi, çağımızın sosyal, kültürel ve ekolojik temelleri üzerine farklı sorular yöneltirken, izleyicisine kendi çağrışımlarına dayanan (anti-) anlatıları kurgulayabileceği bir partisyon mekânı sunuyor.