kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Karşı Sanat Çalışmaları’ndan yeni sergi: “İstanbul’da Şifa Bulmak”

24 Haziran 2021

Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul işbirliğiyle, 19 Haziran – 19 Temmuz 2021 tarihleri arasında, ‘Yaklaşım Tüneli’ adlı mekânda Melis Bektaş küratörlüğünde düzenlenen “İstanbul’da Şifa Bulmak” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

İstanbul’da Şifa Bulmak başlıklı sergi, koleradan koronaya, tarih boyunca büyük kentlerde sağlığa erişim meselesinden yola çıkarak şifa kavramına odaklanıyor. Sergi; sağlık hakkı, yaşam hakkı ve kent hakkının bir arada düşünülmesi gerektiğine tanıklık ettiğimiz bu dönemde, kolektif yaşamın gerekli kıldığı mesafeleri ve sorumlulukları; beden-mekân ilişkisinde düşündüren bir eşikten geçiriyor.

İstanbul’da Şifa Bulmak hiç beklenmedik bir alana yerleşirken, sergi vesilesiyle İstanbul heyecan verici bir kültür-sanat mekânına kavuşuyor: Metropolün kalbinden damarlarına, Harbiye’den metro hattına inen Yaklaşım Tüneli, 2005’ten bu yana ilk defa, Karşı Sanat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul ortaklığı ile bir sanat etkinliğine kapılarını açıyor. Tünel, mimari yapısı, şehirle ilişkisi ve sunduğu duyusal deneyimle keşfedilmeyi bekliyor.

Sergide yer alan sanatçılar: Arek Qadrra, Berka Beste Kopuz, Canavar, Deniz Çimlikaya, Ece Eldek, Eda Aslan, Eda Emirdağ & İrem Nalça, Emin Köseoğlu, İpek Yücesoy, İsmet Köroğlu, Marina Papazyan, Metehan Özcan, SABO, Seydi Murat Koç, Umut Erbaş ve Yekateryna Grygorenko 

Sergi, zamanın şifa hatırlatmalı ifade biçimlerini üretirken bir araya gelme yeteneğimizin nabzını tutuyor. Heykel, resim, yerleştirme, mural, video ve fotoğraf ile sergide yer alan sanatçıların yeni üretimleri ilk kez sergileniyor. Bir tahliye alanı olarak inşa edilen Yaklaşım Tüneli; İstanbul’da Şifa Bulmak ile sergi mekânına dönüşürken, arayışlar, aciliyetler ve olağanüstü haller içinde sanatçıların eserleri mekânla desteklenerek birbiriyle söyleşiyor.

Araştırmacılar Cemre Gürbüz, Gabriel Doyle ve Naomi Cohen; 19. yüzyıl kolera salgınının zirvesinde Osmanlı’da kurulan Surp Pırgiç Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Surp Agop Hastanesi, Balat Or-Ahayim Hastanesi ve Bulgar Hastanesi’nin tarihini ve ilişkilerini çalışıyor. Çalışmalarının bir kısmı hikâyeler ve arşivle haritalandırdıkları yerleştirmeyle sergide yer alıyor, sergiye eş zamanlı olarak makalelerinden bazı bölümler farklı platformlarda yayınlanıyor olacak.

Sanatçılar ve araştırmacılar “şifa arayışını” topluluk (communitas) ve bağışıklık (immunitas) ekseninde ele alırken, topluluk içinde yaşamanın bireyin sağlığı ile ilişkisi üzerine tartışıyor: Biyolojik yaşamı muhafaza etmek uğruna toplumsal yaşamdan eksiltilmek zorunda mıyız? Bir topluluk içinde hasta bedenin tedavi edilmesi ya da iyileşmesi ne anlama gelir? Kent mekânı ve şifa arasında ne tür ilişkiler kurulabilir? Sağlık hakkına erişimde ‘’toplumsal cinsiyet’’ faktörü nasıl işler? Zehirden ilaç yaptıran “farmakon” her an deneyimlediğimiz ikilikler içinde şifayla nasıl kesişir? Unutturulan, dönüştürülen sağaltım mekânlarının tarih, kent ve bellek ilişkisinde “palimpsest” ne demektir? İstanbul’da Şifa Bulmak; küresel sağlık krizini; politik, kurgusal ve şiirsel yaklaşımlar arasında örülmüş fikirlerle yeniden düşünmeye davet ediyor.