kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Karşı Sanat’ta yeni sergi: ”Masal Bu Ya…”

1 Temmuz 2022

Karşı Sanat Çalışmaları, 15 Haziran – 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında Gül Bolulu‘nun ”Masal Bu Ya…” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı mitleri, masalları ve efsaneleri konu aldığı sergisinde, toplumsal cinsiyetin dokusunda ve ortak yaşamın örüntülerinde nesilden nesile aktarılan anlatıların izlerini sürüyor. Sergide yer alan işler kolektif bellekten imgeleri ve doğal malzemeleri, kültür mirası dokuma teknikleriyle birleştiriyor. Sanatçı cinsiyet kodları ve iş bölümünün, ortak yaşam ve tekil deneyimin, epos ve logosun düğümlendiği yerlerde, müşterek bir yaşamı yeniden dokumanın yollarını arıyor.


Gül Bolulu doğal boyamacılık yöntemleri ve dokumanın teknik kökenleri üzerine uzun yıllar araştırma yapan bir sanatçı ve eğitimci. Yıllar süren Anadolu gezileri boyunca hem dokumacılığa dair kaybolmaya yüz tutmuş bilgileri toplamış hem bu bilginin mirasçılarından öykülerini dinlemiş. Sanatçının bugünkü üretimleri, yaptığı araştırmaların sonuçlarını ve yolculuğunun izlerini çağdaş sanatın ifade biçimleriyle birleştiriyor. Bu buluşmaya masallar da eklenince karşımıza çok katmanlı bir anlatı çıkıyor. Gül Bolulu sergi mekanına taşıdığı dokuma tezgahını ortak anlatıları yeniden dokuduğu bir üretim aracı olarak tahayyül ediyor.