kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Karşılıksız yardım ve kişiden kişiye destek için “Omuz”

16 Haziran 2020
Karşılıksız yardımın öncelikli aciliyetine ve kişiden kişiye desteğe inanan bir grup kültür-sanat emekçisi, Omuz Dayanışma ve Paylaşım Ağı adlı gönüllü bir hareket başlattı.
COVID-19 sürecinde daha da görünür hâle gelen ekonomik güvencesizlik ve eşitsizliğe cevap vermek ve dayanışma ağını güçlendirmek amacıyla kurulan platform; görsel sanatlar alanında çalışan ve üretenler arasında bir paylaşım ağı olarak kuruldu. Platform, maddi destek almak isteyenleri destek sağlamak isteyenlerle bir araya getiriyor.

Omuz, karşılıklı güven ilişkisi ile neden sorgulamadan kaynak paylaşımı yaratmak için çalışır. Başvurular iki ayda bir açılır, her dönemde 100’er kişiye tek seferlik 1.000 TL destek aktarılması amaçlanır. İlk dönem başvuruları 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabilir.

Destek alacak kişi sayısı, destek veren kişi sayısına göre belirlenecektir. Destek alan, kaynaktan sadece bir kez faydalanabilir. Destek alacak kişiler, bilgisayar yazılımının rastlantısal seçimi ile belirlenerek destek verecek kişilerle eşleştirilir; başvuru sırası belirleyici değildir.

Başvuruların kapandığı tarihten sonra, iki hafta içinde sadece destek alacak kişilere bilgilendirme yapılacaktır. Destek veren kişilerle, destek alacak kişilerin hesap bilgileri paylaşılarak süreç takip edilir.

Destek veren, bireysel ya da kurumsal (dernek, vakıf, şirket vb.) olarak, dilediği miktarda maddi destek taahhüdünde bulunabilir ya da arkadaş(lar)ıyla bi raraya gelerek 1.000 TL ortak kaynak yaratabilir.

Destek veren ve destek alan kişilerin bilgileri sistem içinde korunur. Banka transfer işlemlerinden dolayı tam bir anonimlik mümkün değildir.

Platformun gönüllü kolaylaştırıcıları belirli periyotlarla değişecektir. Omuz, dernek ya da vakıf değildir, kendi adına ödeme kabul etmez, bağış ve yardım toplamaz, komisyon almaz.