kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kasa Galeri’de yeni sergi: “Büyük Yeşil Dünyanın Büyücüsü”

8 Eylül 2020

Kasa Galeri, 9 Eylül – 24 Ekim 2020 tarihleri arasında Nadide Akdeniz‘in “Büyük Yeşil Dünyanın Büyücüsü” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Özgün üslubuyla, doğa ve insanın, organik ve suni dünyanın, gerçeklik ve kurgunun çarpıştığı sahneler yaratan Nadide Akdeniz’in kişisel sergisi Nadide Akdeniz’in 2019-2020 tarihli yağlıboya tuval resimlerini, kara kalem desenlerini ve videografik çalışmalarını içeriyor.

1970’li yılların başından bu güne değin üretimini aralıksız bir şekilde sürdüren Nadide Akdeniz’i tanımlayan en yerinde ifade “büyük yeşil dünyanın yeşil büyücüsü”dür. Nadide Akdeniz, toplumsal, kültürel, ekolojik, politik ve tinsel dünyaları kesiştiren, iç içe geçiren masalsı yeşil sahneler kurar. Sanatçının bitkiler, ağaçlar, yapraklar, sarmaşıklar, meyveler ve çiçeklerle yaşamaya ve hareket etmeye başlayan organik evreni tuval yüzeyini bütünüyle kaplayarak sanatçının adıyla özdeş üslubu haline gelen florasını oluşturur. Sanatçının düşsel peyzajları onun bir bakıma büyülü yeşil mahlasıdır. Nadide Akdeniz güçlü, yalın ve ifadeci bir öze sahip üretimlerinde her bir yaprağı, bir çayırdaki her bir ot sapını, bir çalının dallarının her bir uzantısını katışıksız renkler ve açık seçik kontürlerle resimler ancak bu bilinçli titizlik ve yalınlık, doğaya gözlemci bir betimleme ile bakmak gibi sıradan bir gerekçeye sığamaz. Sanatçı daha çok doğanın içinden biçimleri ve renkleri alıp kendi özgün yaratımıyla şekillenen yeni bir “doğa” yaratmakla ilgilenir.

Nadide Akdeniz’in fantastik-gerçekçi dünyasında sıradan yaşamın göstergeleri olarak beliren nesneler topluma/insana/zamana işaret eden semboller olarak varlık kazanır. Beyaz bir örtü, bir çaydanlık, bir şapka, demlik, sandalye, ayakkabı, manken ya da oksijen tüpünün düşünsel, psikolojik ve sosyo-kültürel açılımları yüklü metaforlar olarak resimlerinde yerini alır. Kimliğin kültürel yükleri, yaşamın dişil döngüsü, kadınlık, erotizm ve cinsellik konuları hiç de ürkek olmayan dişil bir sembolizm içinde kendini gösterir. Akdeniz, üretimlerinde 1990’lı yıllardan itibaren nesne, form ve durumları birbiriyle kaynaştırır.