kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

KeKeÇa Liverpool Bienali’nde

12 Kasım 2019

Liverpool Bienali’nin 11. edisyonu11 Temmuz – 25 Ekim 2020 tarihleri arasında The Stomach and the Port başlığı ile gerçekleşecek. Bienal, bu edisyonda yer alan sanatçıları açıkladı. Bienal’de Türkiye’den KeKeÇa da yer alıyor.

Bienal bu yıl beden kavramlarını araştırıyor. Bu edisyon, Batılı olmayan düşünme biçimlerine dayanarak, bireyi tanımlanmış, kendine yeterli bir varlık olarak algılamaya meydan okuyor. Bunun yerine vücut, sürekli olarak çevresini şekillendiren bir sıvı organizması olarak görülüyor.

Bu edisyonda, sanatsal uygulamaların bolluğuna dikkat çekilecek. Sanat eserlerinin birçoğu ses, doğrudan temsiliyetten kaçınmak, cinsiyet kategorilerini dengelemek veya yoğun temas biçimlerine bakmaya odaklanacak.

Bienal programı, genel ve beklenmedik alanlar, tarihi yerler ve kentin önde gelen sanat mekânları da dâhil olmak üzere Liverpool’un her yerinde sunulacak. Liverpool Bienali’nin erişimi, 2020’de ilk kez kentin tarihi Fabric bölgesine ve ötesine de yayılacak. Kentin canlı kültürel ortamına ışık tutacak olan dinamik ücretsiz sergiler, performanslar, gösterimler ve yan etkinlikler programı 15 hafta boyunca gözler önüne serilecek.