kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kentsel İntermedya: Şehir, Arşiv, Hikâye SALT Galata’da

12 Mart 2018

SALT Galata, 7 Mart-1 Nisan 2018 tarihleri arasında Kentsel İntermedya: Şehir, Arşiv, Hikâye başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Eve Blau ve Robert Gerard Pietrusko’nun küratörlüğünü üstlendiği sergi, Berlin, Boston, İstanbul ve Mumbai merkezli dört araştırma aracılığıyla disiplinler arası kent çalışmalarına yönelik yenilikçi yöntemleri inceliyor.

Kentsel İntermedya: Şehir, Arşiv, Hikâye, Harvard Mellon Kent Girişimi’nde disiplinler arası kent çalışmaları için geliştirilen yenilikçi intermedya yöntemlerine odaklanıyor. Harvard Üniversitesi ve Andrew W. Mellon Vakfı’nın desteklediği dört yıllık bir proje kapsamında; Berlin, Boston, İstanbul ve Mumbai merkezli dört kent araştırması temelinde hazırlanan sergi, bu alandaki kalıplaşmış anlatılar ve hâkim kavramsal çerçevelerin dışında kalan tema ve hikâyelere yer veriyor. Arşiv belgeleri, dijital veri setleri, mimari çizimler, fotoğrafçılık, kartografi, grafik tasarım, yazılı içerik, animasyon, film ve video gibi araçların kullanımıyla kentsel çevre, şehirde yaşayanlar ve şehir kültürüne dair üretilen yeni çalışma yaklaşımları görsel anlatımlarla sunuluyor.

Berlin, Boston, İstanbul ve Mumbai, tıpkı birer portal gibi, serginin temelini teşkil eden şu üç ana temaya açılıyor: Planlı-plansız, formel-informel süreçlerin birbirine bağımlılığı; göç ve devingenliğin kentsel izleri ile kapsama ve dışarıda bırakma biçimleri; doğa ve teknoloji ile kentsel ekoloji ve altyapı sistemlerinin ilişkisi.

Kentsel İntermedya, projenin üç bileşeni olan kent, arşiv ve hikâyeyi bir araya getiren bir araştırma, bir metodoloji denemesi ve bir arayüz. Her hikâye, kentsel çevre ve süreçlere dair mevcut anlayışları sorgulamak üzere, iç içe geçen bir dizi matris üzerinden bugünün meselelerini tarihî ve mekânsal boyutlarıyla araştıyor. Matrislerin aracılık ettiği hikâyeler, sergide yorumlamaya, ayrıntılandırmaya ve anlamsal olarak yeniden kurgulamaya açık. Arşiv kısmıysa, kaynağıyla künyelenerek hikâyelere eşlik eden muhtelif görsellerden oluşuyor.