kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde yeni sergi: ‘Su Akar Dilini Bulur’ 

8 Kasım 2022

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, 6 Ekim – 19 Kasım 2022 tarihleri arasında, küratörlüğünü Naz Kocadere‘nin üstlendiği Su Akar Dilini Bulur’ başlıklı grup sergisine, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle ev sahipliği yapıyor. 

Sergi, ağırlıklı olarak Hollanda ve Türkiye’de yaşayan ve üreten sanatçıların yapıtları vesilesiyle dil, iletişim ve ifade biçimlerinin su, akışkanlık ve işitsellik üzerinden çeşitli aktarımlarını araştırıyor. Sergide Özgür Atlagan, Annabelle Binnerts, Ulufer Çelik, Eser Epözdemir, Giovanni Giaretta, Itamar Gov, Fatoş İrwen, Şafak Şule Kemancı, Merve Kılıçer, Marina Papazyan, Merve Ünsal ve Müge Yılmaz’ın yapıtları bulunuyor.


Sanatçıların, “Su Akar Dilini Bulur” için özel olarak ürettikleri ya da yakın dönemde gerçekleştirdikleri mekâna özgü yerleştirme, ses enstalasyonu, fotoğraf kitabı, video, heykel, resim ve performans belgeleri, sergide yer alan yapıtları oluşturuyor. Serginin çerçevesini besleyen ilk durak, Murathan Mungan’ın Hamamname romanında, yüzyıllardır yaşayan bir su cininin anlatımı üzerinden İstanbul’un hamam tarihini yansıttığı yeni dil arayışı. İkincisi ise Beyoğlu-Pera bölgesinin tanık olduğu politik ve ekonomik değişim süreçlerinin etkisiyle yaşanan demografik dönüşümün izini süren Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin mesken edindiği bina. Bu binanın birinci katında düzenlenen sergideki yapıtların arasındaki diyalogda suyun hafızasında saklanan dilin arayışı gözlenebilir. Cinsiyet normları, geleneksel kodlar ve kültürel dayatmaların kısıtladığı bir düzeni reddeden muzip heykeller, absürt video ve imgeler, mekânın kulağı olmaya meyilli yerleştirmeler ve sessizliği yankılanan fotoğraflar yeni olasılıkların yolunu çiziyor.

Sergiye eşlik edecek bir kitapçık Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin desteğiyle yayımlanıyor. Türkçe ve İngilizce olarak basılacak kitapçıkta, sergide yer alan sanatçıların eserlerine dair detaylı bilgiler, davet edilen yazar ile birlikte küratör Naz Kocadere’nin metinleri yer alıyor.