kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

KOLİ Art Space açıldı

1 Nisan 2021

KOLİ Art Space, Yasemin Kalaycı ve Elçin Acun tarafından Kadıköy, Yeldeğirmeni’nde alternatif bir sanat alanı olarak kuruldu. Mekân; kâr amacı gütmeyen; bağımsız bir çalışma, üretme ve sergileme alanı olarak işlevlendirilmiş.

Sanatsal deneyim ve işbirliği ekseninde dolaşan KOLİ, feminist ve kuir sanatçılar arasındaki diyaloğun desteği ile var olur. KOLİ, kapsayıcılık ve çeşitliliğin gücünden beslenen, kimliğin ve cinsiyetin akışkanlığına odaklanarak değişim ihtiyacının zorunluluğu inancından doğmuş bir sanat alanı olarak konumlanıyor.

KOLİ, bu düşünceler ekseninde, sansürden arındırılmış; disiplinlerarası etkileşimin ve dayanışmanın ön planda tutulduğu bir platform olmayı amaçlar. Ulusal ve uluslararası sanatçılar, inisiyatifler ve kültür kurumları ile bağlantılar sağlayarak ilişkiler kurmayı hedefler. KOLİ; sergi, konuşma, seminer, atölye çalışmaları, film gösterimleri gibi etkinliklere ev sahipliği yapıp sanatçılar arası kolektif üretim yöntemlerine odaklanarak ortak projeler gerçekleştirecektir. Günümüz sanat ortamının mevcut yapısı içerisindeki hâkim ve revaçta olan tanımlayıcı, normatif ve sabit anlayışa karşı esnek ve dönüştürülebilir bir yapı benimser. KOLİ, özgürce üretim ve paylaşım yapılan bir ortam sunarak alternatif bir sanat dinamiği oluşturmayı plânlar.