kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

KOLİ Art Space’de yeni sergi: “Birbirimizin Huzurunda”

21 Mart 2022

KOLİ Art Space, 12 Mart – 2 Nisan 2022 tarihleri arasında küratörlüğünü Melis Bektaş’ın üstlendiği Birbirimizin Huzurunda” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergide beraber co., Pelin Çağlar, Umut Erbaş ve Mihriban Tandoğan sanatsal pratiklerinin genelindeki performatif ihlal; geçişlilik, geçicilik ve katmanlılığın yanı sıra beden, coğrafya, kültür, kimlik ve zihne dair yaşanabilirliği ve yaralanabilirliği ele alış biçimleriyle bir araya geliyorlar.

Yaşamın güvencesizlik ve kırılganlık içinden duyumsandığı bir zamanda beden ve kırılganlıkları bıraktığımız açıklıklar ve bağlantılar üzerinden yorumluyor, bize ait olduğunu hissettiğimiz ve bize ait olmayan bir dizi bakış açısıyla karşılaşılan bir alan yaratıyor. Başkaları tarafından, bilinen ve bilinmeyen, uzak ve yakın, sosyal normlara göre, tarihsel olarak belirli koşullara göre şekillenen, sosyal ve politik kuruluşlarca ve çevresel faktörler tarafından hep yeniden inşa edilen beden serginin çıkış noktası.

Bedenin kamusallığını düşünürken ‘’Birbirimizin Huzurunda’’ isminde birliktelik ihtimalini, birbirimiz olma fikrini sorunsallaştırıyor ve tartışmaya açıyoruz. Canlı bir paradoks ve yeni toplumsal ontoloji ihtiyacı içinde devam eden tartışmalar sergide fotoğraf, video ve resim üzerinden kırılganlığın ve yaralanabilirliğin izlerini sürüyor.