kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

KOLİ Art Space’te yeni sergi: “Ayaklarımın Altındaki Toprak”

9 Şubat 2022

KOLİ Art Space, 5 – 26 Şubat 2022 tarihleri arasında, küratörlüğünü M. Wenda Koyuncu’nun üstlendiği, Gülen Eren’in “Ayaklarımın Altındaki Toprak” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Ayaklarımın Altındaki Toprak”, insan belleğini yaralı bir haritadan ibaret kılan, ruhsal dünyası üzerinde kederli oyuklar açan çeşitli toplumsal, siyasi ve psikolojik hâlleri bir araya getiriyor. Gülen Eren’in son yıllardaki üretimlerinden oluşan sergi bütüncül bir dünya imgesini oluşturmanın imkandışılığını sorgulamaya davet ediyor.

Form ve malzemeye dönük araştırmalarını kişisel ve politik meselelere bakışındaki özgün yorumuyla birleştiren Eren, dış dünyadan (dilden, tarihten, söylemlerden) gelen etkilerin ahrazlarını cisimleştiriyor. Eril tahakküm dünyasında bütünsel bir beden ve benlik inşasının imkansızlığını görünür kılan sergi; tesadüfi, olağan, gelip geçici gibi görünen birtakım psikolojik fenomenlerin ruhta ve bedende katılaşan imgelerini ortaya çıkarıyor.

Toplumsal-tarihsel yükün beden üzerine inşa ettiği bütün temsiliyetleri, bedeni parçalara bölerek yerinden yurdundan eden sanatçı, bu parçaların veya organların işlevselliklerini ve simgesel anlamlarını yeniden düşünmeye çağırıyor. İmgelerinde hiçbir temsiliyet rolüne girmeyen Eren; politik şiddetin yarattığı mağduriyetleri kendi belleği ve duygusundaki karşılığına odaklanıyor. Yaşadığı coğrafyada cereyan eden bazı adalet ve vicdan kanatan meseleleri kendi yaşadıklarıyla içe içe geçirip yorumlayan sanatçı, yaşanan travmaları yeniden ayağa kalkmanın ve tekrar düşünmenin bir imkânı olarak görselleştiriyor.

Birhan Keskin’in Karıncalar adlı şiirinde geçen “ayaklarımın altındaki toprak…’” dizesine atıfla bir araya gelen çalışmalarda Eren, sanki gelip konuşmaya sığınmış, ahrazlıktan kurtulmaya çalışıp bütün bir varlık olmaya çalışanın konuşmasına bir perde aralıyor.