kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

KOLİ Art Space’te yeni sergi: “Hadi Bana Geçelim”

7 Ocak 2021

KOLİ Art Space, 8 – 29 Ocak 2022 tarihleri arasında “Hadi Bana Geçelim” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide Ahmet Rüstem Ekici, Ateş Alpar, Hakan Sorar ve Mert Çağıl Türkay‘ın eserleri yer alıyor. Sergi kapsamında ayrıca 22 Ocak 2022 günü saat 15:00’te akademisyen ve sanatçı Seçkin Tercan moderatörlüğünde bir sanatçı konuşması gerçekleştirilecek.

Sergi, izleyeni, sanatçıların kişisel deneyimlerinden oluşan hikâyelerle örülü bir tahayyül alanına davet ediyor. Özel alana olan bu davet, kimi zaman kamusal alanda “buluşturamadıkları” beden imgesinin izini sürerken, kimi zaman da potansiyelinin ötesinde, direnişe doğru ilerleyen bir etki bırakıyor.

İz, temas ve bellek kavramları etrafında dolanan bu sergide; kültür tarafından şekillendirmiş bellek, bireysel izler karşısında aldığı konum ile bedene dair yeni bir sorgulama alanı açıyor. İz, sadece bir sembol olarak ortaya çıkmaz, kuir bir ivme ile çıktığı yolda bedenin toplumsal bellekteki yerini de irdelemeye başlar. Bu bireysel izler kuirleri birbirine nasıl bağlar?

Sergide sanatçılar bedeni, izlerin oluşturduğu bellek neticesinde bir oyun alanına çevirirler. Yara izleri, ten ve hafıza, terminoloji ve kültürel travmalar üzerinden bir beden okuması sunarlar. Günlük nesneleri ve çeşitli materyalleri de pratiklerine dâhil ederek basmakalıp kontrolleri aktif bir biçimde aşıp yenilikçi kuir formlar ortaya koyarlar.