kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

ATÖLYE

Komünite Küratörü

18 Nisan 2022

ATÖLYE; kürasyon trafiğinin tam merkezinde duracak, yetenek yönetimi anlamındaki akışkan yapısını yaratıcı ve dinamik yaklaşımlar ile bir üst seviyeye taşıyacak, insanlarla etkileşime girmeye istekli, empati becerisi yüksek ve şiddetsiz iletişim kuramına hâkim bir Komünite Küratörü arıyor.

İş Tanımı:

Üye İşe Alım ve Eşleştirme

 • Çeşitli mecraları kullanarak küratörlük kriterlerine göre ATÖLYE topluluğunun bir parçası olacak adayları aktif olarak araştırmak; hem yerel hem de uluslararası düzeyde potansiyel yetenekleri çekmek.
 • Üyelerin uçtan uca yolculuklarından sorumlu olmak, ilk temas noktasından başlayarak, topluluk üyeleri olarak yolculuklarının ilerlemesine kadar tüm yol boyunca görüşmeler yapmak.
 • İlgili faaliyetler ile alakalı insiyatif alan topluluk üyeleri arasındaki bağları güçlendirmek için stratejiler geliştirmek.
 • ATÖLYE’nin proje ve programlarının ekip oluşturma sürecinde topluluk üyeleri ve proje liderleri arasında bir bağlayıcı olarak hareket etmek, topluluktan uygun adayları eşleştirerek değişen takım oluşturma ihtiyaçlarına etkin bir şekilde yanıt vermek.
 • Projelerde, programlarda veya düşünce liderliği faaliyetlerinde işbirliği yapan üyelerin süreçlerini kolaylaştırmak için İnsanlar ve Kültür, Proje Operasyonları ve Teknoloji Operasyonları ekipleriyle yakın çalışma.
 • Topluluktaki her bireyin yolculuğunu izlemek ve projelerde, programlarda veya düşünce liderliği faaliyetlerinde yer alan işbirlikçilere yönelik mobilizasyon metriklerini, performans değerlendirmelerini, geri bildirimleri/incelemeleri takip etmek.

Üye Deneyimi ve Gelişimi

 • Çevrimiçi ve çevrimdışı üyelik modelleri geliştirmek, mevcut modelleri farklı değer önerileriyle yeni kitlelerle eşleştirmek.
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı üye deneyimlerini tasarlama ve yönetme.
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı topluluk etkinliklerinin küratörlüğünü yapmak, tasarlamak ve barındırmak. Bağlantı, öğrenme ve gelişme ve çalışma temaları dâhilindeki faaliyetlerin çeşitliliğini denetlemek.
 • Stratejik ortaklıklar için sosyal yardım ve ilişki yönetimi (etkinlik ortakları, avantaj ortakları vb.)
 • ATÖLYE’de toplum öncülüğünde inovasyon ve toplumun geleceği etrafında fikir liderliğine katkıda bulunmak.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

Gerekli Deneyim ve Beceriler

 • İlgili bir alanda en az 5 yıl mesleki deneyim (yetenek geliştirme, insan kaynakları danışmanlığı, topluluk yönetimi)
 • İnsanları bir araya getirme ve birbirine bağlama coşkusuna sahip olmak.
 • Büyük resmi görme ve değişen yetenek ihtiyaçlarına stratejik olarak yanıt verme becerisine sahip olmak.
 • Yetenek geliştirme ve topluluk küratörlüğünde en son trendleri takip etmek.
 • Kusursuz takip ve koordinasyon becerisine sahip olmak.
 • Sunum, çalıştay, söyleşi ve toplantılar gibi farklı ortamlardaki etkileşimlerle rahat hissetmek.
 • Takım çalışmasına yatkınlık.
 • Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişimde yeterlilik.

Tercih Edilen Beceriler ve Nitelikler

 • Mükemmel hikâye anlatımı ve stratejik düşünme becerileri.
 • Proje yönetimi konusunda deneyimli olmak.
 • İşe alım ve yetenek eşleştirme süreçlerinde deneyim.
 • İyimser bir tutum ve belirsizliği benimseme isteği.
 • Kendini ifade etme ve iletişim becerileri güçlü olma.
 • Ortak hedeflere ulaşmak için insanlarla günlük olarak etkileşim kurmak için güçlü motivasyon.
 • Ortak ekip çalışması ve belgeleri düzenlemek için Google Suite ürünlerini kullanma.
 • Mailchimp ve Asana gibi dijital proje yönetimi ve iletişim araçlarında deneyim.

Ne sunuluyor?

 • Disiplinlerarası bir topluluğun parçası olarak ilham verici ve dinamik bir çalışma alanı.
 • Türkiye ve ötesinde önde gelen kurumlarla stratejik projelerde çalışma fırsatı.
 • Sürekli öğrenmeyi destekleyen disiplinler arası bir iş akışı.
 • Özel sağlık sigortası, hayat sigortası ve yemek kartı.
 • Aylık dağıtılan yıllık bonus.