kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

KRANK Art Gallery’de yeni sergi: “Şark & Garp”

10 Haziran 2021

KRANK Art Gallery, 8 Haziran – 22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Larissa Araz’ın Türkiye’nin Doğu’sunda ve Batı’sında gelişen süreçlerin karşılaştırmasını yaptığı, 10 yıllık bir süreye tanıklık eden bir fotoğraf serisi olan “Şark & Garp” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Şark & Garp”, Türkiye’nin doğu ve batı bölgelerindeki aynı süreçleri karşılaştıran, 10 yıllık bir süreye tanıklık eden fotoğraf serisi. Milliyetçi söylemi ve onun insan vücudu, doğa ve coğrafya üzerindeki etkilerini belgeleyen serinin yer aldığı serginin ülkenin Batı coğrafyasında çekilmiş fotoğrafları, nüfusun “uysal” bedenlerinin bize, Cumhuriyet’in 10.yılı için bestelenen marşta idealize edildiği gibi hâlihazırda tamamlanmş olan “taşlaşma”sını gösterir: “İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz.” Diğer yanda ülkenin Doğu coğrafyasında çekilmiş fotoğraflar ise uysal olmayan bedenlerin taşlaşma sürecinin, muhtemelen sona ermesi imkânsız olsa da, hâlâ devam ettiğini ortaya koyar. Siyah beyaz fotoğraflardan oluşan bu seride, Türkye’nin Batı’sındaki insansız ve homojenleştirilmiş görüntüler ile Doğu’nun abartılı imajları bir çelişki oluştururlar. Bu görüntülerin bir arada, yan yana hatta üst üste yerleştirilmeleri işlemekte olan aynı sürecin önceki ve sonraki günlerini belgelemekte oldukları izlenimini verirler.