kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

KREKSA’dan yeni rapor: “Pandemi, sanatçı ve kültür profesyonellerini ekonomik olarak nasıl etkiledi?”

10 Haziran 2021

KREKSA Kültür Sanat Araştırmalarıpandemi sürecinde sanatçı ve kültür profesyonellerinin ekonomik olarak ne derece etkilendiğini somut ve güncel verilerle ortaya koymak üzere “Pandemi, sanatçı ve kültür profesyonellerini ekonomik olarak nasıl etkiledi?” başlıklı yeni bir rapor yayınladı.

Raporun baz alındığı araştırmaya kültür sektöründe bağımsız olarak çalışan sanatçı, yazar, yönetmen, senarist ve müzisyen gibi çeşitli meslek gruplarından 515 kişi katıldı. Araştırma sonuçları tüm bu sanat profesyonellerinin gelir düzeylerinin pandemi döneminde çok keskin bir şekilde düştüğünü ve ayakta kalabilmek için acil desteğe ihtiyaç duyduklarını verilerle ortaya koyuyor.

Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü günün üzerinden yaklaşık 15 ay geçti. Bu süreçte pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullardan en çok etkilenen sektörlerin gösteri sanatları ve canlı müzik başta olmak üzere kültür sektörü olduğu artık herkes tarafından biliniyor. KREKSA, bu bilgiyi bilimsel bir zemine oturtmak ve sanatçı ve kültür profesyonellerinin yaşadıkları ekonomik zorlukların boyutlarını ortaya koymak üzere yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında uygulanan ankete müzik, tiyatro, sinema, edebiyat gibi farklı sektörlerde çalışan çeşitli meslek gruplarından 515 kişi katıldı.

MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği), BEP (Bağımsız Editörler Platformu), SENARİSTBİR (Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği), SE-SAM (Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği), Oyuncular Sendikası, BİROY (Sinema Oyuncuları Meslek Birliği), ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği), MESAM (Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve Kültür Ağı’nın üyelerine çağrı yaparak ankete katılımı artırmak üzere destek sağladıkları araştırmanın sonuçları, kültür-sanat alanında bağımsız çalışan profesyonellerin gelirlerinde çok büyük oranda düşüş yaşandığını ve katılımcıların %90’ının bu koşullarda kendi imkânlarıyla çok uzun süre ayakta kalamayacaklarını ortaya koyuyor.